GERENTES HATE


BERMUTU JIMATNA PARA GURU

Ku : Baban Etha

Dina hiji mangsa rada salse, simkuring nyawang kana alam kamajuan jaman kiwari, sareng nyawang oge  mangsa anu bakal datang. Upami diemutan leres-leres dina  jaman ayeuna, kuayana era globalisasi dina sagala rupi kagiatan teras-terasan majeng. Terutami ngaronjatna  sumber daya manusia (SDM) anu digendeng ku alat teknologi anu sami ningkatna.

Di dunya atikan  sajeroning ngatik ngadidik murangkalih parantos katawis majeng luar biasa upami dibandingkeun nalika emut jaman urang kapungkur nuju di sakola dasar.

Di jaman kiwari dina ngatik ngadidik murang kalih aya program anu kalintang saena, nyaeta program BERMUTU. Program BERMUTU mangrupikeun program pamarentah kanggo ngaronjatkeun kaparigelan guru kujalan ngaronjatkeun kompetensi sareng kinerja guru. Anu hartosna, guna sareng manfa’atna bapa miwah ibu salaku pendidik mah parantos kantenan pada uninga. Ngabandungan program bermutu, sim kuring mapandekeun eta program teh lir ibarat :

“ Lamun dipawayangan mah lir ibarat Jimat Layang Kalimussada, anu leres-leres dicepeng kunu tanggungjawab kalayan terang kana  kaampuhannana sareng hartina eta jimat. Saupamina singsaha bae anu nyepeng eta jimat kalayan anu teu terang kana jati dirina, anu rasa mokaha, anu kapastian bakal ingkar tina tetekon, anu ngabalukarkeun kakacauan di nagara Amarta. Kumargi lepat tea anu nyepengna, bakal nimbulkeun fitnah , pakia-kia,  rebutan kapopuleritasan, sareng rahayat oge hese di aturna. Kumargi kitu ti kawit rahayat kalangan handap dugi kapupuhu anu pangluhurna kedah sabeungkeutan.” (saur ki Dalang dina lalakon Cepot Kembar).

Lamun di nagara lir ibarat Pancasilana, nu mangrupikeun patokan hirup bangsa  Indonesia jeung UUD 1945 nu mangrupikeun  sumber dina sagala sumber hukum nu ngawengku kana sakumna aturan anu aya di nagara urang.

Lamun dina waruga manusa mah mangrupakeun hatena. Saupama lamun hate manusa kurang sehat bakal ngabalukarkeun sagala lampah paripolah, atawa naon bae nu dipigawe pamohalan bakal rengse atawa sukses. Sagala naon anu dipilampah gumantung kana hate anu sehat. Numawi hate mangrupakeun bagean anu penting pisan nu dirojong ku sakabeh angota badan dina waruga urang. Insya Alloh …. upama hatena sehat mangka sagala tujuan bakal tinekanan.

Pikeun ngalaksanakeun Program BERMUTU kudu aya kakompakan , sabeungkeutan ti kawit penjaga sakola, guru ,kepala sakola ,pengawas, dinas pendidikan kacamatan dugi kapupuhu luhurna, Insya Allah kinerja guru bakal ningkat / bakal katingali warna baru di kalangan para pendidik.

BERMUTU teh jimatna para guru, Pancasilana para guru,  hatena para guru. Margi tukang dagang ,tukang tani, tukang ojeg  sareng sajabina moal terangeun kana program Bermutu iwal ti  para guru. Numawi kitu mangga urang sasarengan ngalaksanakeun  ngamumule  Program Bermutu, kucara kompak ,sauyunan, sabeungkeutan malah mandar aya ajen ti para pupuhu kanggo para guru anu ngiringan  BERMUTU. Hapunten anu kasuhun pamugi aya mangfa’atna kanggo sadaya dulur nu ti lembur baraya anu araya di kota. ( *Tos ah kesel Baban Etha *)

Iklan

Tentang FORUM KKG II SUMEDANG

Hidup di dunia hanya sekali, maka hiasilah dengan hal-hal yang berarti!
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s