GERENTES HATÉ…


“BERMUTU” SING NGAJADIKEUN AJEGNA  HATÉ
Ku: Baban Etha*)

Kiwari jaman geus nembrak kamajengannana. Utamina dina widang ngatik ngadidik murangkalih. Sok sanajan parantos nyampak ajén dirina, geuning para guru masih kénéh ngaraos ngagaduhan kawajiban nyiar élmu. Ku jalan nuluykeun pendidikan, seminar, diklat, sok komo deui ayeuna mah aya kagiatan anu disebut KKG BERMUTU, MGMP, KKKS, KKPS, di tambih dina widang komputer (ICT) ngeureuyeuh dileukeunan margi kacida pisan peryogina kanggo luang atanapi wawasan para guru.

Ngan hanjakal diantara dulur urang masih aya kénéh nu can ajeg haténa, enggoning dina ngatik ngadidik murangkalih, padahal dina kahirupan ayeuna saleresna parantos aya simbulna.

Sepuh-sepuh urang kapungkur parantos nguningakeun éta simbul téh, ngan urang teu acan tiasa nafakuranana kalayan ngalaksanakeunana. Anu antukna urang sok tisolédat lengkah, labuh ku pangabutuh, lengit aturan ku alatan duit.

Tah ayeuna simbul téh, yu…..!!! urang tafakuran, salah sahiji contona; upami ngawangun bumi, dina susuhunan sok aya lawon bodas sareng lawon beureum, teras dipaku ku paku emas. Lamun dihartikeun éta téh, hiji simbul keur diri urang salaku manusa anu kumelip di alam dunya. Anu leuwih jelasna Paku Emas téh bénten sareng paku anu dijieun tina beusi, tina awi, ogé kayu. Tong boro awi atawa kayu dalah beusi ogé, bakal keuna ku karat atawa taihiangan komo lamun kahujanan, kaanginan lila-lila éta paku téh bakal rapuh, bakal leungit kakuatannana, kaajegannana. Tapi lamun paku Emas sok sanajan leutik bakal kuat, moal keuna kuburuk, bobo atawa regas, moal taihiangan sok sanajan kahujanan kaanginan. Insya Allah Paku Emas bakal tetep weuteuh, bakal kuat, ajeg sabihara-sabihari, sok sanajan lilana puluhan taun.

Lur….!!! Baraya………!!!!!

Mangga urang émutan diri urang, cik kalebet paku anu mana??? Paku beusi, paku awi, paku kayu atawa Paku Emas? Anu hartosna kakuatan sareng ajénna parantos jéntré.

Paku Emas anu aya di susuhunan bumi anu dipapaés ku lawon bodas sareng lawon beureum, lamun diibaratkeun dina raga urang mah nyaéta HATE anu dipapaesan ku kaberesihan kalayan luyu sareng angen-angen urang.

Tah lamun kitu mah, urang kudu ngabogaan pamadegan saperti Paku Emas. Sing ajeg haté, sing kuat haté, ulah gampang kabiruyungan ku hal-hal anu ngabalukarkeun ngarugikeun diri urang sorangan komo deui ngarugikeun batur. Cindekna mah haté kudu ajeg ulah saperti pucuk awi ka anginan, ayeuna beureum isuk bodas, jangji kitu henteu kieu, jeung réa-réa deui alesan anu sejena. Tapi pamadegan modél kitu téh jigana ayeuna mah geus leungit. Tah lamun aya ogé nu kitu téh henteu ajeg pamadeganana, ceuk budak ayeuna mah henteu PD (percaya diri), haté modél kitu yu urang jauhkeun, hayu urang incahan, sabab bakal ngabalukarkeun ka dulur-dulur nu di lembur bakal tagiwur ka baraya anu di kota bakal paraséa. Mangkana urang kedah terang harti sareng tujuan hirup, anu diwangun ku aksara H – I – R – U – P . Anu ngandung harti :

H – Hate urang kudu beresih.
I –  Iman urang sing ajeg, teguh jeung kuat.
R – Runtut raut jeung sasama.
U – Usaha dina jalan anu dipiridho ku Allah SWT.
P – Pasrah kana naon-naon anu geus di tangtukeun ku Gusti  Allah.

Pentingna mah urang ulah mengpar tina aturan anu geus ditangtukeun ku Agama, Bangsa, jeung Nagara.

Ku kituna, mangga ayeuna urang silih tembrakeun pangabisa, pagempungan dina pangaweruh, silih saliksik pangarti, sangkan ieu BERMUTU teh aya tapakna, katingali cirina, ngolebat baé babasanana. Mangga geura AJEGKEUN HATÉ Ulah …………….. utamina dina widang ngatik ngadidik murangkalih. Rupina rahayat sakabéh bakal ngoréjat haténa, saupami parantos paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantay-antay panangan. Antara si leutik jeung si gedé, si bodo jeung si pinter, (bawahan sareng atasan), sing sareundeuk saigel sabobot sapihanéan. Ulah nepi ka aturan teh luntur ku ………….. (mangga éta mah émutan sareng tafakuran ku sadayana). (*Ketua FKKG II Sumedang)

Iklan
Dipublikasi di Pendidikan | Meninggalkan komentar

BULETIN FKKG II SUMEDANG “MUTIARA HARAPAN” EDISI KE-2


Pada akhir Program BERMUTU FKKG II SCover Depan Buletin Edisi-2umedang telah menerbitkan lagi Buletin “MUTIARA HARAPAN” Edisi ke-2. Semoga saja hasil karya para peserta yang dimuat dalam buletin ini menjadi nilai ibadah dan dapat memotivasi rekannya yang lain untuk terbiasa menulis.

Akhirnya selamat membaca isi artikel dalam buletin ini.

Wassalam,
Tim Editorial

Dipublikasi di Pendidikan | Meninggalkan komentar

BULETIN FKKG II EDISI PERDANA


Salam Hormat,

Pada akhir Desember 2010 telah terbit Buletin FKKG II Sumedang Edisi Perdana. Untuk hard copy (versi cetaknya) mudah-mudahan sudah sampai di sekolah yang tergabung dalam Program BERMUTU pada awal semester II. Sedangkan untuk versi PDF nya sudah dikirimkan melalui E-mail. Segala komentar, kritik dan saran, untuk penyempurnaan dalam penerbitan edisi yang ke-2, silakan tulis melalui E-mail ke alamat: fkkg2_smd@yahoo.co.id atau tulis komentar pada Weblog ini. Terima kasih.

Wasssalam,

Tim Editorial
Buletin FKKG II Sumedang

Dipublikasi di Program | Meninggalkan komentar

Pengumuman hasil evaluasi sementara PLPG sesi 1-3 Kab. Sumedang


Pengumuman hasil evaluasi sementara dapat di unduh di sisi :

http://www.4shared.com/office/p0z6nY0l/_0210__Kab_Sumedang.html

sumber dari    http://sertifikasiguru-r10.org

Dipublikasi di Pendidikan | Meninggalkan komentar

PREDIKSI UN 2011 2012


Bahasa Indonesia

Download Prediksi Soal UN SD Bahasa Indonesia 1
Download Prediksi Soal UN SD Bahasa Indonesia 2
Download Prediksi Soal UN SD Bahasa Indonesia 3

Matematika
Download Prediksi Soal UN SD Matematika 1
Download Prediksi Soal UN SD Matematika 2
Download Prediksi Soal UN SD Matematika 3
Download Prediksi Soal UN SD Matematika 4

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
Download Prediksi Soal UN SD Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 1
Download Prediksi Soal UN SD Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 2
Download Prediksi Soal UN SD Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 3
Download Prediksi Soal UN SD Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 4
Download Prediksi Soal UN SD Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 5
Download Prediksi Soal UN SD Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 6

 

 

Dipublikasi di Pendidikan | Meninggalkan komentar

UKA PRA SERTIFIKASI


http://www.ziddu.com/download/18933904/DAFTARKELULUSANUKASERTIFIKASI2012.docx.html

DAFTAR KELULUSAN UKA SERTIFIKASI 2012

KABUPATEN SUMEDANG

 1. 7576 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002010038 1453746649300043 CUCU SUMARYATI
 2. 7577 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002010080 7756745647300122 NANI
 3. 7578 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002010081 3940746649300072 POPON KOMALA
 4. 7579 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002010086 5840746646300002 DEDE RATNANINGSIH
 5. 7580 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002010087 4741747647300002 ENTIH HOTIMAH
 6. 7581 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002010089 3546746649300022 EUIS ASWATI
 7. 7582 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002010105 6836747649300072 Nani SiP Rohaeni
 8. 7583 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002010115 2750744647300042 DARMILAH
 9. 7584 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002010123 3844736636300002 NANI SUMARNI
 10. 7585 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002010154 3059744644300013 LILIS SANTIKA
 11. 7586 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002010195 5859746648300022 TITI YUNINGSIH
 12. 7587 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002010240 1053746652300003 KARMANAH YULIAWATI
 13. 7588 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002010277 0241739640300073 ENGKAN HASANAH S.
 14. 7589 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002010291 7462746647300012 ANI ROHAENI
 15. 7590 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002010300 8342728629300013 IMAS YOHANA
 16. 7591 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002010331 7241746648300023 ANI KURNIASIH
 17. 7592 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002010349 7541743646300032 IDA JUBAEDAH
 18. 7593 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002010406 7834731634300002 IIN IRIYANI
 19. 7594 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002010498 8746747649300122 MAESYAROH
 20. 7595 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002010504 4839747649300092 WAWANG WIDIANINGSIH
 21. 7596 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002010506 0848744646300052 ERNI DAWAM
 22. 7597 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002010528 2153744647300023 NANIH SUMARNI
 23. 7598 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002010560 9052741643300023 YULIANA CECILIA S
 24. 7599 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002010565 6644746648300042 IDAH JUBAEDAH
 25. 7600 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002010720 4459745646300012 ETEH SOLIHAT
 26. 7601 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002010778 9839747650300032 NUNUNG SURYATI
 27. 7602 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002010827 4246746648300053 YUYUM MARYAMAH
 28. 7603 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002010903 0933745647300082 APONG SUARTINI
 29. 7604 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002010933 3442743646300083 NUNUNG KURNIASIH
 30. 7605 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002010963 2548745647300052 EUIS SUCININGSIH
 31. 7606 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002010975 1053745647300053 DEDE YULIANI
 32. 7607 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002010986 4354746648300033 ANRAENI HERYANTI
 33. 7608 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002010990 0534742643300052 YUYUN YUNIAWATI
 34. 7609 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002011041 8456746648300023 IKA KARTIKA
 35. 7610 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002011043 8736747649300092 YANI HARYANI
 36. 7611 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002011141 2341745645300003 N EPONG
 37. 7612 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002011147 8033745648300043 WANGSIH CAHYATI
 38. 7613 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002011156 5735747649300112 CICIH
 39. 7614 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002011200 4539745648300023 KOKOM KOMARIAH
 40. 7615 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002011249 9046736637300023 Mimin HermiaP
 41. 7616 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002011365 1537747649300062 Cucu CaswaP
 42. 7617 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002011371 8163746649300023 Cicih Sukaesih
 43. 7618 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002011438 7760746648300032 OHAY
 44. 7619 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002011461 7735747649300102 EUIS KURAESIN
 45. 7620 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002011558 0850738639300032 Epong Sutriani
 46. 7621 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002011559 9252735637300023 Epong Usih Sukaesih
 47. 7622 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002011562 5437743646300063 Kurnaesih
 48. 7623 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002011578 6647746649300062 MULYATI
 49. 7624 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002011579 3037746647300023 NURYATI
 50. 7625 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710001 4461732633300002 SITI HAPSAH
 51. 7626 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710003 3841732633300022 JUJU SUNAYAH
 52. 7627 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710004 4544732633300022 NENENG SUPRIATIN
 53. 7628 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710005 3256732632200003 SUBA SUPRIADI
 54. 7629 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710006 0649733634300012 KURAESIN
 55. 7630 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710007 7536733635200003 TATA SURYANA
 56. 7631 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710008 4740734635300002 MAMAH HALIMAH
 57. 7632 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710009 1749734636200032 MAMAN SURAHMAN
 58. 7633 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710011 9452734635300003 ADE WARLIAH
 59. 7634 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710012 5558734635300003 KOKOM KOMARSARI
 60. 7635 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710015 9741735636200002 HIDAYAT EDI SOFYAN
 61. 7636 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710016 7844735636300012 YANA MARLIANA
 62. 7637 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710017 5056735637300013 SAMSI WIHARTI
 63. 7638 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710019 6060739640300013 EA HODIAH FASRACH
 64. 7639 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710020 4438739640300023 HJ.TATIK MALYATI
 65. 7640 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710021 7044740642200033 HENDI SUHENDI
 66. 7641 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710023 4635747651200012 WAWAN SUARSA
 67. 7642 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710025 4636746649300052 EEM
 68. 7643 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710026 2137746646300003 SUARTIKAH
 69. 7644 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710027 1838746648300052 JUHAERIAH
 70. 7645 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710028 1737746647300022 LILIS NURHAYATI
 71. 7646 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710029 0144746648300113 ENONG ROHAENI
 72. 7647 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710030 8545738641200002 AHMAD KOSASIIH
 73. 7648 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710031 9339741644200013 ADE SURYANA
 74. 7649 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710032 3248738638300003 RINI KUSRINI
 75. 7650 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710033 8452738639300032 RITA HERAWATI
 76. 7651 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710034 7149737637300003 NENENG SETIANA
 77. 7652 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710036 0448741643300033 AMANAH NURHAYATI
 78. 7653 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710037 5137739642300013 ENTIN WARTINI
 79. 7654 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710039 1261737640300023 SRI MULYATI ASTUTI
 80. 7655 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710040 8155737640200003 DADA JUANDA
 81. 7656 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710041 7433741641300032 NINA ROHAYANI
 82. 7657 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710042 2246738639300033 DEDEH KURNIASIH
 83. 7658 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710043 1336740640200003 ROHMAN
 84. 7659 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710044 1944747649300062 YAYAN SUPRIATNI
 85. 7660 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710045 9862744646300032 YOYOH SUMIATI
 86. 7661 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710046 7454741643300033 TATI SARINAH
 87. 7662 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710047 9142744646300033 ONYAS SURYATI
 88. 7663 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710048 2735742644300042 KARNASIH
 89. 7664 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710049 1448738641300013 POPONG RUKAESIH
 90. 7665 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710050 1434737639300023 YUYUM MELIANI SUWANTININGSIH
 91. 7666 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710051 1253737639300033 KARMANAH NARDANIYAH
 92. 7667 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710053 6252742642200003 DEDIH YARTO
 93. 7668 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710054 9935739641200032 ALINURDIN SYARIEP
 94. 7669 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710055 0437741642300042 EUIS SUSANTI
 95. 7670 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710056 5135738640300033 LILIS KURNIATI
 96. 7671 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710057 2144739642200023 ATA SUNARYA
 97. 7672 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710058 8557745647300033 N. RONASIH
 98. 7673 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710059 1161741644300013 RASTI
 99. 7674 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710061 3933745649300012 TINA KARSITI
 100. 7675 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710062 6836742643200042 SUNARJA
 101. 7676 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710063 9437747650200022 UU HERYANA
 102. 7677 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710065 4934743644300022 COCOH YUYUN ROSDIANTI
 103. 7678 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710067 4033745646200003 WAHYU SUPRIADI
 104. 7679 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710069 3533737638200032 AISYAH
 105. 7680 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710071 7135746648300043 WARNI
 106. 7681 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710073 6945743646300032 SUSILOWATI
 107. 7682 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710074 2244744646300053 SUMARYANI
 108. 7683 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710075 6745746648300062 NUNUNG YULIA
 109. 7684 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710077 8834746649200022 WARYA
 110. 7685 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710078 2548738640200032 NANA SUHANA
 111. 7686 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710079 8842746648200032 AHUM
 112. 7687 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710082 1835738640300042 DEDEH WIKANAH
 113. 7688 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710084 5244740640300003 NANI RANTINI
 114. 7689 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710088 8144738640300043 EPON SULASTRI
 115. 7690 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710090 8542738640200033 DEDI SUPARDI
 116. 7691 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710091 5652740640200002 ENDANG SAPUTRA
 117. 7692 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710093 2740739640300032 NENENG TARMINI
 118. 7693 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710094 0241738639300063 NANI MULYANI
 119. 7694 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710095 5853741642200012 SUHERMAN
 120. 7695 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710096 1734738641200022 IYAN RUHYANA
 121. 7696 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710097 7442738640300022 LILIS JULITA TISNAWATI
 122. 7697 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710101 2434737639300023 DEDE SUMARNI
 123. 7698 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710102 3744739641300032 OMUT HAROMUT
 124. 7699 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710104 1150743645300023 SUKAETI
 125. 7700 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710106 1139745646300013 SITI SUPRIATIN
 126. 7701 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710110 0647744646300042 NUNUNG WARTIKA
 127. 7702 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710113 9836747650200032 ACE
 128. 7703 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710117 3741741642300032 ASIAH
 129. 7704 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710120 4445738639300022 TATI NURAENI
 130. 7705 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710124 4144738638300003 ENI SUSI ANTINI HIDAYAT
 131. 7706 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710125 6646741644200012 SOMA WIJAYA
 132. 7707 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710126 6756738640300052 ELIN MARLINA
 133. 7708 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710128 5844742645200002 AGUS SUTISNA
 134. 7709 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710129 4556746648300022 NURHAYATI
 135. 7710 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710130 9436738639200013 YOYO SUNARYO
 136. 7711 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710131 2345737637300003 SAPARNIH
 137. 7712 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710132 5142737637300003 EPON KURAESIN
 138. 7713 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710134 5641742645300002 NANI NURYANI
 139. 7714 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710136 7746739642300012 EEM MARYANI
 140. 7715 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710138 5139737639300033 ENAH SITI KUSMIATI
 141. 7716 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710140 3137743643300013 ENIH HARYANTI
 142. 7717 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710141 7859743644300032 ENGKAY SUKAESIH
 143. 7718 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710145 0861743643300012 HALIMAH IDWANINGSIH
 144. 7719 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710146 0260739641300023 ISAH SUMIATI
 145. 7720 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710148 4433738640300043 ITI SUWARTI
 146. 7721 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710149 3461739642300013 EPON ROSTIKA
 147. 7722 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710151 6149738643300003 IMAS ROHAETI
 148. 7723 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710155 2447737637300003 AAN RUKMANAWATI
 149. 7724 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710156 2053738639200023 AA KOSAM
 150. 7725 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710159 0436742642300012 ENGKAT RENI YULIANI
 151. 7726 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710161 3339741643200053 KUSMAWAN
 152. 7727 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710163 0736747649300072 ENOK JUANINGSIH
 153. 7728 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710164 2746739641300052 YAYAH JUBAEDAH
 154. 7729 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710165 7350739642300003 TARSIH SUMARTINI
 155. 7730 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710166 5148741642300043 SATMINAH
 156. 7731 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710167 2741740641300032 YATI SURYATI
 157. 7732 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710168 2939744648200032 SUTAMA
 158. 7733 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710170 4062739642200003 ENDIN KOMARUDIN
 159. 7734 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710171 3559740642300022 POPON CUNAERI
 160. 7735 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710172 4738743643300012 SUHARYATI
 161. 7736 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710173 3758741643300032 TUTI SURYATI
 162. 7737 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710174 4261741643300023 IWI YUNIARTINI
 163. 7738 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710175 0843743646300032 OOH
 164. 7739 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710176 6434738639300022 ENTIN WARTINI
 165. 7740 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710177 8434741643300023 TATI HARYATI
 166. 7741 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710178 5660743646300022 YAYAH ROKAYAH
 167. 7742 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710179 6442742644300022 ROHAENAH
 168. 7743 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710181 8542739641300022 IYOH
 169. 7744 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710182 4457742646200013 ANA SUTARNA
 170. 7745 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710183 4633739640200022 SUJANA HIDAYATULAH
 171. 7746 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710184 5450741642300033 CICIH KURNIASIH
 172. 7747 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710185 4043740640300003 SRI JUHRIATI
 173. 7748 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710186 8052741643300023 CICIN KURNIASIH
 174. 7749 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710188 5448743646300022 YUYU YUNENGSIH
 175. 7750 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710189 0146742643300043 ATIMAH
 176. 7751 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710190 7754741642300032 EROS ROSITA
 177. 7752 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710192 2436741642300052 MIMIN SETIAMINI
 178. 7753 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710193 9544739641300073 ANIH
 179. 7754 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710194 3346739640200013 NUNUNG NURWAETI
 180. 7755 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710196 1738746649200032 WINARTA
 181. 7756 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710197 9460742643300022 ETI SUHAETI
 182. 7757 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710198 9634746647300012 RITA HERYANI
 183. 7758 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710199 7349740642300043 RANI NURAENI
 184. 7759 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710200 9039744646300043 MULYATI
 185. 7760 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710202 6436739640200012 YAYAT RUHYATNA BASUNI
 186. 7761 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710203 0741738639300022 NANI KUSNANI
 187. 7762 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710204 9233741641300003 OOM KOMARIAH
 188. 7763 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710205 4233741645300003 YATI HAYATI
 189. 7764 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710206 2141742644300023 NURJANAH
 190. 7765 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710207 1134739641300023 YUYU YUHANAH
 191. 7766 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710208 7235740642200033 TATA
 192. 7767 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710209 8133745647200023 TATANG KARMANA
 193. 7768 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710210 2654744645300002 EMALIA
 194. 7769 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710211 7157738639300013 EPONG PERMANAWATI
 195. 7770 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710212 6446739640300022 UUY WALUYA
 196. 7771 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710213 3934738640300022 IMAS HERAWATI WIJAYA
 197. 7772 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710214 5040744646300033 HARYATI SURYAWATI
 198. 7773 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710215 8441741643300052 ELIT KURNIAWATI
 199. 7774 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710216 6836740644300002 IIS SANAH
 200. 7775 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710217 3162739639300003 LILIS NINA HERLINA
 201. 7776 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710218 8849740642300032 SULAENI
 202. 7777 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710219 2739737639200022 ADE SUPARTINI
 203. 7778 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710220 5155741642300023 TETI SURYATI
 204. 7779 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710223 8535745648200022 ENDI ROHAENDI
 205. 7780 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710224 0552738640300022 HENI ROHAENI
 206. 7781 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710226 5342738638300003 AYAT ROHAYATI
 207. 7782 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710227 0458744647300033 AWANG
 208. 7783 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710228 3159746648300043 Iis KarPka
 209. 7784 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710229 8449742644200013 APIP MUHTAR
 210. 7785 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710230 5037740640300003 YEYET KUSMIATI
 211. 7786 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710231 7542738640300032 TARMILAH
 212. 7787 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710232 9433743643300042 ACIH
 213. 7788 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710233 7538739643300003 YANE SUTRIANE
 214. 7789 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710235 2444738638200002 YEYET DAYAT
 215. 7790 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710237 8262738640300033 NUNUNG JUALIAH AGUSTINA
 216. 7791 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710239 8341738639300043 TATI SUHARTI
 217. 7792 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710241 9844737640300002 AI HARTINI SUMARDI
 218. 7793 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710242 2560738639300062 EEM JAEMAH ROHENDI
 219. 7794 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710243 4555737641200002 SAID
 220. 7795 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710244 6850739640300022 YEYET HERNAYATI
 221. 7796 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710245 1761738643200002 ADANG DARMITA
 222. 7797 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710246 9949738640300012 AMAH SURYAMAH SYAM
 223. 7798 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710247 8553740641300013 YETI OMAY SUTARSIH
 224. 7799 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710248 4947738640300042 DEDE ROHAENI
 225. 7800 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710249 4437742646200013 AKOS KOSWARA
 226. 7801 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710250 1257742648300003 JUJUN JUANGSIH
 227. 7802 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710251 7543746649300043 RD YANI ST NURYANI
 228. 7803 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710253 3535739640300032 DEWI LESTARI
 229. 7804 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710255 4852739640300042 IIS ENDANG WARDINI
 230. 7805 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710256 1455740640200003 MAMAT
 231. 7806 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710257 1042737638300043 JUJU JUBAEDAH
 232. 7807 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710258 3646746649200032 NANA SUYATNA
 233. 7808 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710261 7438743646300033 SITI NURHAYATI
 234. 7809 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710262 7059739642300013 KUSWATI
 235. 7810 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710263 0044743646300053 RUKMINI
 236. 7811 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710264 8241738642300003 EUIS NENI SUWARNI
 237. 7812 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710265 5344738642200013 DEDI SUPRIADI
 238. 7813 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710267 5563740642300593 NANI MARYANI
 239. 7814 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710268 0434743647300013 CICIH JUARIAH
 240. 7815 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710269 6343737639300033 TINI HERTINA
 241. 7816 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710270 5736744647300052 MINI RESMINI
 242. 7817 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710271 7455741641300003 DEDE GARNENGSIH
 243. 7818 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710272 2449738638300003 SITI ROHAENI
 244. 7819 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710273 8542737639300063 EUIS KURNIATI
 245. 7820 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710275 0540737639300043 ETI KUSFENTI
 246. 7821 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710276 2938742644300032 SULWI
 247. 7822 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710278 7151740642300033 IPA HIDAYAH
 248. 7823 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710281 8042740642300053 CULAENAH
 249. 7824 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710283 4450745647200013 WAWAN KUSWANDI
 250. 7825 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710284 7550737639300012 NANI JUARIAH
 251. 7826 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710285 2138739641300023 LILIS TATI MULYATI
 252. 7827 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710287 5652737637300002 N TATI NURHAYATI
 253. 7828 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710288 9953745647300032 EEN SUMARNI
 254. 7829 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710289 5837737639110102 SUKMANA GENDRA
 255. 7830 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710290 8550741642200012 ABAS SUBARNA
 256. 7831 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710294 5444742647200003 WAWAN
 257. 7832 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710295 9948741642300042 LILIS SULASMI
 258. 7833 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710297 6335743646300063 ONASIH
 259. 7834 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710298 8239739641300023 YAYAH KOMARIAH
 260. 7835 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710299 3449738640300033 LILIS YULISTIANA
 261. 7836 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710302 1737731643300002 ACIH
 262. 7837 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710304 0933741643300052 UKA SUKAESIH
 263. 7838 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710305 3461740642200013 WAWANG WARTIA
 264. 7839 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710306 0439737638300013 ELI SRI SULASTRI
 265. 7840 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710308 6055741642300023 DEDEH KUSMIATI
 266. 7841 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710309 4339740642300033 ENING RADINI
 267. 7842 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710310 9533746648300052 SUKAESIH
 268. 7843 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710311 4852744646300032 YETI ROHAYATI
 269. 7844 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710313 7851740641300032 ENTIN WARTINI
 270. 7845 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710314 7446740641300022 ENI ROHAENI
 271. 7846 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710315 2634737641200012 HATMA
 272. 7847 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710316 8059744646200023 ASEP MULYA
 273. 7848 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710317 5446747649300032 ENI ROYANI
 274. 7849 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710318 1737747649300052 TATI
 275. 7850 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710319 3941742646300012 IROS ROSIDA
 276. 7851 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710320 4149746648300073 ANING ANEWI
 277. 7852 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710322 8142746648300043 IKA WANTIKA
 278. 7853 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710323 5256737639300033 ANDI NURAINI
 279. 7854 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710325 7147746648300043 YOYOH SETIANAH
 280. 7855 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710326 0946746649200042 RUSDIANA
 281. 7856 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710327 6148746648300073 EPON ROHAYATI
 282. 7857 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710328 6540738640300033 DEDEH GUSMALAYATI
 283. 7858 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710329 7647745647300042 JUANINGSIH
 284. 7859 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710330 1535743646300052 AI RIDANENGSIH
 285. 7860 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710332 6054740641300033 KARWATI
 286. 7861 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710333 7436741642300032 WATMAH SUMIATI
 287. 7862 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710334 2544744646300043 EMEH TARSIMAH
 288. 7863 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710335 7456737639300023 EUIS KUSMANAH
 289. 7864 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710336 5035743646200053 WAWAN WARTONO
 290. 7865 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710338 5645741641300012 OOM SUMARSIH
 291. 7866 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710339 5550738640300012 ETI SUHAYATI
 292. 7867 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710341 6048744646300043 WIARSIH
 293. 7868 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710342 2441739640300023 NENENG NURLAELA ROSITA
 294. 7869 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710345 7743743643300012 TATI DARYATI
 295. 7870 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710347 2834745647200042 LILI HIDAYAT
 296. 7871 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710348 8533738641300033 EEN RATNANINGSIH
 297. 7872 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710350 3739737638300042 IPAH
 298. 7873 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710352 1749738641200012 MAMAN KARLIMAN
 299. 7874 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710353 4447739641300033 YENI RUSMINI
 300. 7875 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710355 1558738639300032 ETI MASTIRAH
 301. 7876 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710356 5234744644300003 Ukas SastrawaP
 302. 7877 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710358 1645740640300012 WIWI WIDAYANTI
 303. 7878 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710359 1443739640200023 TARYADI SIREGAR
 304. 7879 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710360 2756737640200012 SUPANDI ANAN SANTIKA
 305. 7880 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710361 3147737637300003 IDA WIDANINGSIH
 306. 7881 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710363 7841737638300032 IIM RESMIATI
 307. 7882 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710364 9452737638200002 DEDE RUBANDI
 308. 7883 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710365 6533744647200033 SUKARYA
 309. 7884 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710366 6643744645200002 DADAN SUPARDI
 310. 7885 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710367 6837738640200052 JUANDA
 311. 7886 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710369 7744741641300012 TITIN SUPRIATIN
 312. 7887 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710370 4236741641300003 EUIS AMALIAH
 313. 7888 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710371 2449739640300023 ELI YULIA
 314. 7889 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710372 0741743646200032 KOSASIH
 315. 7890 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710374 3549744644300003 KUSMAYATI
 316. 7891 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710375 7037737641200013 NANDANG HIDAYAT
 317. 7892 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710376 1950744647300032 NARSIH ELI WARLIAH
 318. 7893 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710377 0857743646300052 HJ. JUARIAH HERMINA
 319. 7894 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710378 1641740651300002 JOJOH HADIJAH
 320. 7895 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710379 4235741641300003 EUIS DJUATI
 321. 7896 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710380 0842737639200042 SUDIA HERMANTO
 322. 7897 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710382 2647742644300032 EEM KARYATI
 323. 7898 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710383 0941740644200012 ADANG WIJAYA
 324. 7899 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710384 6142743643200003 NANA CARMANA
 325. 7900 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710385 8239743644200013 MAMAN SURYAMAN
 326. 7901 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710386 7261737638300023 IIS KUSMAYATI
 327. 7902 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710387 1935737639300032 TINI KARTINI
 328. 7903 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710388 7847737639300042 APONG SUMIATI
 329. 7904 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710390 8735743643300002 SUNARSIH
 330. 7905 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710391 6840740642300032 TITING KARNATI
 331. 7906 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710392 2735741642300062 NANI RATNANINGSIH
 332. 7907 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710393 2843741641300002 IIS SITI NUR IRIANI
 333. 7908 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710394 1234746644200003 SAMRI APIP
 334. 7909 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710395 8661739641300012 ENOK ITOH RUKMINI
 335. 7910 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710396 3657742642300012 TALIAH
 336. 7911 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710397 8759737639300032 TINTIN SUHARTINI
 337. 7912 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710398 5846742642200002 APUNG WIRATMANA
 338. 7913 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710399 2863741643200012 DEDEM DARMADI
 339. 7914 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710400 7839744647300022 TATI RUSWATI
 340. 7915 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710401 6860739641300022 KAEDAH
 341. 7916 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710402 1248740643300013 SUKAESIH
 342. 7917 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710403 1346744647300033 KARNIASIH
 343. 7918 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710404 3535746651300003 NENEH ROHATI
 344. 7919 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710405 0161737639300023 ROSINI
 345. 7920 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710407 7362739640300013 YUYUM NURJAMILAH
 346. 7921 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710408 7351744647200013 TOTONG SAEFULLOH
 347. 7922 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710409 2040742646200013 SUPRIADI
 348. 7923 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710410 7534744646300042 MULIA
 349. 7924 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710411 4352737639200023 TASIM SUGIANTO
 350. 7925 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710412 2234739640200013 NANANG RUHIAT
 351. 7926 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710413 0745744646300042 NURNANINGSIH
 352. 7927 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710414 1537741641300012 NINGSIH SITI AMINAH
 353. 7928 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710415 7560742644200013 ADE SUPARDI
 354. 7929 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710417 3853738638200002 DEDI HIDAYAT
 355. 7930 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710418 4655743643200002 KUSNADI
 356. 7931 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710419 1835737639300042 Hj. UTOH YATI ROHAYATI
 357. 7932 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710420 7840742642300002 ANENG JUARIAH
 358. 7933 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710421 6136744646300033 MOMOH SURYATI
 359. 7934 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710423 2558740640300012 NUNUNG ROMINI JULAENI
 360. 7935 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710424 8442741642300042 YUYUN PURWASIH
 361. 7936 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710426 4444740641200022 DEDI WAHYUDIN
 362. 7937 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710427 4635741643300072 ENTAR TARYATI
 363. 7938 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710429 8243744646300033 YANYAN MULYANTI
 364. 7939 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710430 8436741641300003 YUHAENAH
 365. 7940 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710431 3240737639200023 DIATNA
 366. 7941 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710432 1835743646300042 ROHAETI
 367. 7942 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710433 2339738639300023 HJ.YETI DARMIATI
 368. 7943 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710434 6537738639300023 ENTIN
 369. 7944 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710435 9746738639300032 YEYET SUMIATI
 370. 7945 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710436 5957737639300012 YETI SUMIATI
 371. 7946 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710437 4363739639300003 RUHANA
 372. 7947 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710438 2245740640200003 KOSASIH
 373. 7948 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710439 8935739641300022 SA ADAH
 374. 7949 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710440 3440738641300012 NANAH HASANAH NURAENI
 375. 7950 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710441 2043741641300013 NINING SURYANTINI
 376. 7951 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710443 8544746648300072 ROHAYATI
 377. 7952 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710444 4560741642200012 ACE SUWARDI
 378. 7953 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710447 1836739639300012 ADE RATNA DEWI SUMINAR
 379. 7954 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710448 4436738638200002 IKA NURIKA NATASA PUTRA
 380. 7955 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710449 4659739641200012 SUKANA
 381. 7956 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710450 6538739639300003 TUTIARSIH
 382. 7957 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710452 4951737637300002 YOYOH ROKAYAH
 383. 7958 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710453 6562738641300023 AAN ANEH HASANAH
 384. 7959 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710454 2037738640300053 NUNUNG SUMIATI
 385. 7960 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710456 1758740638300002 IKAH TITO LISWARA
 386. 7961 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710457 8552740643300002 LILIS RUKARNELIS
 387. 7962 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710458 3051738638200003 CECE SUKARDI
 388. 7963 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710459 8462738639300012 ATIK WARTIKA
 389. 7964 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710460 4951739639300002 ROKAYAH
 390. 7965 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710462 2444738640200033 MAMAN AHMAD MANSUR P
 391. 7966 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710463 2942746648200022 DODO
 392. 7967 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710464 4956741643300032 EEM SUHAEMI
 393. 7968 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710465 1360747647300003 YANI ANGGRAENI
 394. 7969 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710466 7935744646300032 ONIH
 395. 7970 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710467 3245742642200003 UNDANG
 396. 7971 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710468 1654747649300032 NUNUNG HARYATI
 397. 7972 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710469 4533742642300012 EUIS MIMIN NURYATIN
 398. 7973 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710470 1435747650300022 SARMANAH
 399. 7974 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710472 2639744646300052 LILIS NURAENI
 400. 7975 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710473 2439741643300022 ENCUM CUMNASIH
 401. 7976 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710474 4546746649300022 HENI NURAENI
 402. 7977 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710476 4936737639300032 UUM RUMNASIH
 403. 7978 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710479 5342740641300073 KOMARIAH
 404. 7979 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710480 2537743644300023 KOMARIAH
 405. 7980 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710482 8352738640200033 UDIN WAHYUDIN
 406. 7981 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710483 4142739639200003 ENGKUS KUSMANA
 407. 7982 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710484 0954737639300022 RUKMINI
 408. 7983 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710486 0548739641200013 ANA WINARYA
 409. 7984 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710488 6636738639300022 ATIT MULYATI
 410. 7985 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710489 9634746648300042 ATIN SUNENGSIH
 411. 7986 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710491 5655744644200002 NANA HARDIANA
 412. 7987 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710492 0938744649200012 WASDI SUPARMAN
 413. 7988 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710493 5854744646300022 KURNIATI
 414. 7989 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710494 5744745648200052 WAHIDIN
 415. 7990 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710495 7933742643300032 EPON SUSILAWATI
 416. 7991 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710496 1155739639200003 UTANG RUSMANA
 417. 7992 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710497 8056739640300013 IMAS KURNIA IKAH SULIANTI
 418. 7993 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710499 8441742643200012 MAMAN
 419. 7994 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710501 6540744647300033 MIMIN
 420. 7995 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710502 8157740642300043 AYATI
 421. 7996 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710503 0458740642300043 EUIS SARTINI
 422. 7997 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710509 8240741643300043 KUSNANIH
 423. 7998 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710510 5755739639300002 ETIN HERNIATI
 424. 7999 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710511 3459740642300023 NIA DEWI KANIA
 425. 8000 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710514 2646745647300032 N. NONOK ROHAENI
 426. 8001 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710515 2256737638300013 TATI MARTINI SUSILAWATI
 427. 8002 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710516 6460738640300023 Neni RatnahayaP
 428. 8003 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710518 9839743646200032 DARYAT SUTISNA
 429. 8004 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710520 5441740640300003 IDA ROSIDA
 430. 8005 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710522 7455740643300003 ETIN SOLIHATIN
 431. 8006 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710523 3952746648300042 YAYAT NURYATI
 432. 8007 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710524 8249743646300033 NINING YUNINGSIH
 433. 8008 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710525 0534738639300042 Dadas NurhayaP
 434. 8009 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710527 2063737639300023 MARIAM
 435. 8010 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710529 5559737638200003 ADE ENCO
 436. 8011 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710530 2038739642300013 UUS KUSMAYATI
 437. 8012 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710531 3456747649300032 SITI AISYAH
 438. 8013 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710532 8436740642200052 AGUS SUGIANA
 439. 8014 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710533 5738741643300032 POPON NURYANAH
 440. 8015 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710534 6560742643300022 NURNANINGSIH
 441. 8016 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710535 0636737639300022 JUHAENI
 442. 8017 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710536 3043745650300003 SUTARMAN
 443. 8018 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710537 8940741641300002 RUSWATINI
 444. 8019 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710538 5444740644300002 SUMINI
 445. 8020 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710539 7043741644200003 RAUP ABDUROHIM
 446. 8021 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710540 2343745646300003 ROHYATI
 447. 8022 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710541 6351737639300023 YENI MARYANI
 448. 8023 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710542 0659744646300042 EUIS KARTIKA
 449. 8024 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710543 3139739640300033 TATING NITA ARIANTY
 450. 8025 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710544 8661745647300022 TUTI KUSNIAWATI
 451. 8026 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710545 1436740641300052 EUIS SURYANI
 452. 8027 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710546 4447745647300033 AYAH ELAH KARMILAH
 453. 8028 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710547 8036737640300013 JUMANAH JULIAWATI
 454. 8029 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710548 0844745646300012 JUNINGSIH
 455. 8030 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710549 1361737637300003 YUYUN YUNINGSIH
 456. 8031 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710550 3739743646300042 KOMARIAH
 457. 8032 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710551 8842740642300042 NUNUNG HAYATI
 458. 8033 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710552 3842743643300012 ENGKAR KARSITI
 459. 8034 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710554 1662745648300012 TUTI HARYATI
 460. 8035 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710555 3244744646300033 IDA ROSIDA SUPARTINI
 461. 8036 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710557 7442740641300043 IDAS DASIMAH
 462. 8037 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710559 3444739640300033 SITI ANDIYAH AHDAYANI
 463. 8038 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710561 3636745645300002 CICIH KARTASIH
 464. 8039 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710562 1139739644300003 YEYEN ROHAENI
 465. 8040 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710563 8133741642300043 ENER MIFTAHUR ROHMAH
 466. 8041 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710564 3958737639300032 IIS ROHAENI
 467. 8042 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710566 6548739640300022 JUJU JUARIAH
 468. 8043 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710568 1033738639300063 JUARIAH KUSWATI
 469. 8044 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710569 8837739641200052 DEDI RUKMANA
 470. 8045 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710570 4140742643200043 OPE MUSTOPA
 471. 8046 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710571 4633737637300002 EHAT KARYATI
 472. 8047 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710573 5337738640300033 AAN TARNASIH
 473. 8048 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710574 1135732639300003 Yayah HayaP
 474. 8049 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710575 6641747649300052 NINING YUNINGSIH
 475. 8050 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710576 3759739642200012 ENDAR SUKANDAR
 476. 8051 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710577 7240746648300033 DEDEH
 477. 8052 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710578 6533745647300043 LILIS ROSLIAYATI
 478. 8053 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710580 0737739640300042 OYAT HARYATI
 479. 8054 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710582 9752745647300062 EEN SUHAENI
 480. 8055 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710583 1758745645300002 RADEN GARYANTI
 481. 8056 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710584 1138737639300043 ENI SUMARNI
 482. 8057 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710585 2758740641200012 ADE SUHENDAR
 483. 8058 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710586 1843745648300022 ANAH SUHAETI
 484. 8059 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710587 9557745647300033 NONON HANI FITROHAENI
 485. 8060 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710589 6734738640300022 OMA TISNA SAPUTRA
 486. 8061 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710590 1834740642300032 EUIS KOMARIAH
 487. 8062 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710592 7945740642300022 ROSNAWATI
 488. 8063 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710593 6848747649300042 DEDEH KUSMIYATI
 489. 8064 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710594 5551742643300022 NENI YUNINGSIH
 490. 8065 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710595 1137745645300003 YATI SUPIATI
 491. 8066 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710596 9445739642300003 SITI SADIAH
 492. 8067 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710597 7960745646300002 CICIH SUMARSIH
 493. 8068 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710599 3536745650200002 TATANG SUTARYANA
 494. 8069 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710600 3257746648300033 RUKMINI
 495. 8070 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710601 6542747650200022 ENDANG KUSWARA
 496. 8071 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710603 5740744645300002 SITI JUARIAH
 497. 8072 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710604 2258739641300023 HARYATI
 498. 8073 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710605 3434746650300012 AI UUN
 499. 8074 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710606 4746743646300022 TATI TARMILAH
 500. 8075 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710607 2649746649300022 IIS MULYANI
 501. 8076 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710608 3958745647300052 EPON
 502. 8077 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710609 2844743643300012 HENI SURYANI
 503. 8078 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710610 3357741641300003 HENI HENDARNI
 504. 8079 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710611 3241744647300033 TURSIDAH
 505. 8080 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710612 8354738640300023 TATI MULYATI
 506. 8081 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710613 7640742644300022 AI AISAH
 507. 8082 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710614 2142742644300043 KARLINAH
 508. 8083 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710615 4036738638300003 DEDE KURNIASIH
 509. 8084 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710616 1142746646200003 AGUS SOPIAN
 510. 8085 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710617 4344744646300033 ENTIN
 511. 8086 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710618 4549744644300003 SURYATI
 512. 8087 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710619 4746737637200002 MUHTAR SUHENDI
 513. 8088 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710620 2137738639200023 TATANG SUKMANA
 514. 8089 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710621 1842741644300032 DARSITI
 515. 8090 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710622 4433747648300072 TETI HARTATI
 516. 8091 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710623 4745740641300022 NONOK ASTUTI
 517. 8092 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710624 6446747649300032 AI SUHARTINI
 518. 8093 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710625 7558738641300002 TUTI ASTUTI
 519. 8094 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710626 4152737638300013 SUMAY
 520. 8095 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710627 2538737638200013 MENTO WILASTRA SONJAYA
 521. 8096 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710628 4533743646300063 MIMIN SUMINAR
 522. 8097 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710630 0742741641300012 RASITI
 523. 8098 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710631 2038742643300053 RUSMINI
 524. 8099 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710632 4760741641300002 LILIS JUANGSIH
 525. 8100 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710633 5439742642300012 CICIH
 526. 8101 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710634 6936741642300042 SURYATI
 527. 8102 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710635 7435743646200023 DADANG HARTIWAN
 528. 8103 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710636 1557740640300012 MIMI SUMIATI
 529. 8104 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710637 2944744646300042 TARMINI
 530. 8105 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710638 0536740640300032 Sumaryani
 531. 8106 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710640 4743740640300002 YENI ROSTINI
 532. 8107 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710641 3742738640200022 SURYAMAN KARNA SUTISNA
 533. 8108 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710642 8933743645300002 NURHAYATI
 534. 8109 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710643 7748740640300002 IBUH
 535. 8110 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710644 8238744647300033 ANAH HIDAYATI
 536. 8111 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710646 1639739650300002 Cicih Mintarsih
 537. 8112 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710647 5243741643300033 I ROHATINI
 538. 8113 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710648 6357741643300023 KOYEMAH
 539. 8114 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710649 9351740642300033 Karlina
 540. 8115 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710651 1733739640300032 HERNI SUWARNI
 541. 8116 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710652 7043738640300023 SITI ROHAENI
 542. 8117 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710654 3244741642200023 ADE MASTIRAH
 543. 8118 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710655 1940738639300022 IMAS HERNIAWATI
 544. 8119 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710657 3254740641300023 HJ. DEDEH SUKMAWATI
 545. 8120 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710658 9457743643300012 EUIS JULAEHA
 546. 8121 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710659 5559738638300003 MAEMUNAH
 547. 8122 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710660 0642745647300042 ROHAYATI
 548. 8123 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710661 7337739641300033 NUNUNG SETIAMANAH
 549. 8124 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710662 6843743646200022 CAHROJI SUARDI
 550. 8125 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710663 5248739640300013 NANI KURNIASIH
 551. 8126 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710664 9252740642200013 WOWOY WIYANA
 552. 8127 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710666 3237740641300033 CICIH
 553. 8128 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710667 6339742646300003 OTOH HAYATI
 554. 8129 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710668 1238739640300033 EUTIK ANI MULYANI
 555. 8130 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710669 8233740643200013 AGUS SUPENDI
 556. 8131 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710670 4748739639300002 ECIN KURAESIN
 557. 8132 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710671 5352739640200013 ADE RUKMANA
 558. 8133 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710672 7940737638300012 AI KUSMIATI
 559. 8134 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710673 6939737639300032 DEDEH HELI PERMASIH
 560. 8135 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710674 4444741642200013 YAYAT SUKAYAT
 561. 8136 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710676 8454739640300013 CICIN KURAESIN
 562. 8137 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710679 4634738640300032 YOYOH ASIAH
 563. 8138 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710681 1535739641300023 ILAH ARMILAH
 564. 8139 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710682 8042742642300003 IROS ROSITA
 565. 8140 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710683 3441741641300012 TITIN JUMARTINI
 566. 8141 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710684 6547741641300003 DODOH SURYATI
 567. 8142 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710685 5162739641200023 Edi Supriatna
 568. 8143 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710687 4852737639200032 ROHMAN
 569. 8144 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710688 5048741642300023 POPON RATNANINGSIH
 570. 8145 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710690 0533739640300033 EUIS RUSMIATI
 571. 8146 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710691 9059741643300083 SUMARNI
 572. 8147 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710692 2850737640200012 ONENG SAEPUDIN
 573. 8148 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710694 0252743646300063 SUSMIATI
 574. 8149 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710695 3045740642300023 UDOH MAHFUDOH
 575. 8150 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710697 0546741643200023 IRIYANI
 576. 8151 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710698 1948743643300012 EUIS SUKAENAH
 577. 8152 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710700 9351738641300003 DEDE KURNIATI
 578. 8153 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710701 1940739640200012 SOMA HERMAWAN
 579. 8154 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710702 3450738640300023 ENUR NURYATI
 580. 8155 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710704 2953739639300002 MARYAMAH
 581. 8156 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710706 2953739641300022 TATI SUARSIH
 582. 8157 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710709 2051739640200013 DEDI HERNADI SUHARYONO
 583. 8158 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710711 0537740643300032 TuP SePastuP
 584. 8159 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710713 9452741641300002 CICIN HERTINI
 585. 8160 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710714 3356741643300023 SITI AMANAH
 586. 8161 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710715 1534738638300003 LAELA NURUL KOMARUL
 587. 8162 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710716 5457741643300022 IDA NINGSIH
 588. 8163 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710717 3538741641300012 AE YUNINGSIH
 589. 8164 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710718 9954744647200012 KUSMANA
 590. 8165 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710719 0752738639210072 TATI HARTATI
 591. 8166 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710721 3537739641300042 EMI SUHAEMI
 592. 8167 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710722 5737737638300042 MIMI MARYANI
 593. 8168 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710723 3443743647200023 ASEP UDIN
 594. 8169 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710724 3837738640300052 TRI WINARSIH
 595. 8170 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710725 5435737637300002 AWANG WARSIAH ANDRIANI
 596. 8171 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710726 8744736639300012 TATI ROHAYATI
 597. 8172 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710727 3938740641200032 DEDENG HIDAYAT
 598. 8173 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710728 1456742644300022 RUHAETI
 599. 8174 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710729 9146739641300033 DEWI AMANAH
 600. 8175 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710730 2147739641200043 TASMAH SUGIARTI
 601. 8176 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710731 9442739640300043 DELIS SULASTRI SUTRISNO
 602. 8177 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710732 5938741642200032 IKA DARPIAH
 603. 8178 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710733 7948741642300032 MARNASIH
 604. 8179 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710734 7554737640300013 CICIH SETIAWATI
 605. 8180 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710735 1147737636300003 CUCU SUHAETI
 606. 8181 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710737 0358738639300023 UCU MARLINAH
 607. 8182 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710738 3245740642200033 WAWAN HERYADI
 608. 8183 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710739 9542737639300063 MANAH
 609. 8184 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710740 2638737639300022 YEYET SURYATI
 610. 8185 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710741 0534739640300042 SUKARNI
 611. 8186 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710762 3639738638200002 ROKANDAR
 612. 8187 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710763 6149738639300033 YEYEN SRI MULYANI
 613. 8188 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710764 1342741643300083 ROHMINI YENI KOMARNI
 614. 8189 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710765 3049744647300043 SURYATI
 615. 8190 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710766 9957743646300022 ADE HERNAWATI
 616. 8191 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710767 8736739640200032 OCE WIRAHYANA
 617. 8192 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710768 7044739639300003 RODIAH
 618. 8193 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710769 4834741643300032 ELA JULAEHA
 619. 8194 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710770 3542743644300033 ELA HAYATI
 620. 8195 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710771 7752744646300052 TUTIN ROHAYATINI
 621. 8196 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710772 0034738640300043 ETI ROHAETI
 622. 8197 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710773 5447739640300022 ROHAYATI
 623. 8198 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710774 0339740641300033 SAMANAH
 624. 8199 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710776 6548738639300012 LILI HERLIAH
 625. 8200 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710779 4645745646200002 OMA RUSYANA
 626. 8201 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710780 3039745647300073 ENUNG RUHYATI
 627. 8202 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710787 8748740640300002 JUAESIH RATNA SETIASIH
 628. 8203 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710788 9649740643200002 UNDANG WAHYUDIN
 629. 8204 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710789 8742739641300032 RETTY KUSTILAH
 630. 8205 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710790 1449737639200012 ITANG SURYANA
 631. 8206 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710791 9242740640200003 ENDANG BURHANI
 632. 8207 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710792 7135742643300053 SURYAWATI
 633. 8208 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710794 7738743645300002 NINING SUHARTINI
 634. 8209 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710795 2161738641300013 NUNUNG NURYATI
 635. 8210 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710796 6239738640300023 JAENAH
 636. 8211 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710797 2555738640300043 YEYET CAHYATI
 637. 8212 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710798 7035746649200033 WAHRI WAHTUDIN
 638. 8213 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710799 3553737640300012 WARNAH YUSSALAH
 639. 8214 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710800 7251739640300023 TINTIN SUWARNI
 640. 8215 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710802 6053745648300033 YAYAH KURNIA
 641. 8216 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710804 4957743643200002 OMA SUKMANA
 642. 8217 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710805 9435744646200022 OKET SUPRIATNA
 643. 8218 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710806 2333739640300043 MIMIN RIIKAMINAWATI
 644. 8219 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710807 7241738639200013 TOTO YAYA BA.
 645. 8220 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710808 7958737638300012 JUJUN SUSILAWATI
 646. 8221 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710809 0740742644300042 HENI
 647. 8222 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710810 9936737638300012 Hj. ENTIN KARMINI
 648. 8223 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710811 9339746649300033 WATI ROSMAWATI
 649. 8224 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710812 7651738641300002 OOM KOMALASARI
 650. 8225 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710813 3746741643300042 YAYAH HOLIYAH
 651. 8226 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710814 1345742642200003 NANA
 652. 8227 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710815 9746742642300002 UKA RUKAESIH
 653. 8228 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710816 8456743644300033 Nina Nurmalaeni
 654. 8229 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710817 4433740641300282 YUYUN KELANA
 655. 8230 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710818 0459739640300013 CUCU SUKARYATIN
 656. 8231 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710819 4855741643300022 HADIJAH
 657. 8232 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710820 1440738639200013 ARIPIN KUSNADI
 658. 8233 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710821 9062737640300003 MAMAH
 659. 8234 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710822 9556741644200013 YANA HERYANA
 660. 8235 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710823 0437740643300033 UTEN JUWARIAH
 661. 8236 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710825 2244742643300033 NANI ROHAENI
 662. 8237 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710826 8051740641300023 UPEN SUPENSIH
 663. 8238 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710839 8733738639300022 ITOH JUARIAH
 664. 8239 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710841 2637738641200022 ATING SUTISNA
 665. 8240 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710842 4543740642200032 AHMAD
 666. 8241 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710843 7038742646300013 ODAH SAODAH
 667. 8242 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710844 9433742644300132 ETI ROHAETI
 668. 8243 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710845 9953742643200012 AEP SUHDIAT
 669. 8244 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710846 2857743647200022 SUNJAYA
 670. 8245 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710847 8342741642300063 ADE KURNIAWATI
 671. 8246 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710848 7551744647200023 IWAN KUSTIAWAN
 672. 8247 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710849 5759738639300012 YAYAH ROKAYAH
 673. 8248 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710850 0739740642200032 DIDI SUTARDI
 674. 8249 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710851 2337739639200003 UNDANG
 675. 8250 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710852 9545737639200022 IJI HATAJI
 676. 8251 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710853 1557742644300033 TARLIAH
 677. 8252 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710854 6148741642300043 MULYATI
 678. 8253 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710855 6233739639300003 WIWIN KUSWIANDARI
 679. 8254 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710856 8036745648300023 ROSWATI
 680. 8255 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710857 4455745648200013 AHMAD TATAN RUSTANDI
 681. 8256 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710858 4047745649200033 JAJANG WAHYUDIN
 682. 8257 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710859 6847745645300002 DEWI
 683. 8258 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710860 1451745648200023 KARDIA
 684. 8259 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710861 4355746649200013 YAYA TARYANA
 685. 8260 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710862 0344746647300023 MIMIN ROHIMAS
 686. 8261 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710863 3950739640300032 ENOK MAYUPIKA
 687. 8262 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710864 9054739641300023 ENTIN WARTINI
 688. 8263 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710865 4659740640300012 DEDE LASMANAH
 689. 8264 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710866 7445743646200033 WIDARSA
 690. 8265 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710867 3442739642300023 NUR INDAH NINGRUM
 691. 8266 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710868 7044738639300033 ENCUM SUMIATI
 692. 8267 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710869 4062737637300003 YOYOH
 693. 8268 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710870 2342739645300003 ODAH WINANGSIH
 694. 8269 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710871 8447740640300002 TUTI HADIJAH
 695. 8270 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710872 4244742642300003 TITI SARWATI
 696. 8271 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710873 1760738639300032 ELIH SUMIATI SUKRIA
 697. 8272 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710874 7152741641300003 YUYUM SUMIATI
 698. 8273 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710875 2140740643300023 TATI MULYATI
 699. 8274 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710876 8944739641300032 SUMSITA
 700. 8275 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710877 8452741641300002 TINTIN ARIYANTINI
 701. 8276 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710878 2749740641300032 Enar WinarP
 702. 8277 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710880 7533740642200033 JUHARI
 703. 8278 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710881 1936737640300032 NONOY SUSILAWATI
 704. 8279 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710882 8352744646300033 TIKTIK HERYATI
 705. 8280 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710883 5933744646300082 ENTOY TOYATI
 706. 8281 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710884 7156741643200023 YAYAT SUDRAJAT
 707. 8282 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710885 6539742643300032 CICIH
 708. 8283 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710886 8737738639300022 TATI KUSMIATI
 709. 8284 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710887 8934738640300042 IMAS SUKMAWATI
 710. 8285 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710889 1056742642200003 MAMAN SUHERMAN
 711. 8286 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710890 4958737637300002 DEDAH FARIDAH
 712. 8287 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710891 4857738640300042 MELLY HERNIATIN
 713. 8288 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710892 9541737639300023 YEYET ROHAETI
 714. 8289 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710893 8840739640300022 EDAH SUHIDAWATI SUKANDA PRAJA
 715. 8290 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710894 2048737639300053 TITA JUWITA
 716. 8291 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710895 7455745647300023 ELIES IDA DARIYAH
 717. 8292 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710896 5756740640300012 IMAS HOERIAH
 718. 8293 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710897 5161737639300033 KARTINI MULYASIH
 719. 8294 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710898 0443747649300042 EUIS SUSILAWATI
 720. 8295 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710899 8749739639300002 MIMIN AMINAH KURTUBI
 721. 8296 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710900 4539741643300022 NINING JUARNINGSIH
 722. 8297 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710901 9938738640300032 DEDE SRIWULAN
 723. 8298 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710902 5134742645300003 KARMANAH
 724. 8299 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710907 1441743646300043 IIS RUKMAESIH
 725. 8300 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710909 2839741643300052 ITUN HAERITUN
 726. 8301 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710910 4955742642300002 EMPAR SUPARSIH
 727. 8302 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710911 3346739639300003 ENGKAR KARTINI
 728. 8303 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710913 6842737638300032 Hj. CUCU ROHAYATI
 729. 8304 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710914 8633745647300042 EEN ROSNIAWATI
 730. 8305 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710915 0648737639300012 SUMARTINI
 731. 8306 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710916 3837743643300012 ENTIN SUHARTINI
 732. 8307 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710917 2954738638300002 MIA RESMIATI
 733. 8308 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710920 2154738639200013 DEDI SUMARYADI
 734. 8309 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710926 4142738638300003 TUTI
 735. 8310 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710929 7051742642300003 ETI YULIATI
 736. 8311 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710931 7563738639300323 ENUNG RENI
 737. 8312 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710932 5160739640300053 AI ERLINA
 738. 8313 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710937 9542738640300063 TINTIN SUMARTINI
 739. 8314 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710938 3936743646300052 UUM
 740. 8315 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710939 2649738643300002 ATI SUMARTATI
 741. 8316 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710942 2837740642300042 CUCU SUANGSIH
 742. 8317 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710943 4344744647200033 DIDI SUPRIATNA
 743. 8318 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710948 0759745648300032 ETI SRI MULYANI
 744. 8319 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710949 4535737637200002 SOLIH
 745. 8320 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710950 8157739639300003 SUMARTINI
 746. 8321 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710952 6653737638300012 YATI MULYATI
 747. 8322 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710953 7854737640300002 MARYATI
 748. 8323 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710954 0237737639300033 ENGKAR SUKARSIH
 749. 8324 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710956 4538737640300013 ENONG ROKAYAH
 750. 8325 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710957 5651739641200022 HANDI
 751. 8326 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710958 3548740641300032 ACIH SUKARSIH
 752. 8327 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710959 1047739642200023 YAYAT HIDAYAT
 753. 8328 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710961 4040742643300033 ETI YUNINGSIH
 754. 8329 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710962 4338745648300053 AAT
 755. 8330 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710964 9854744644300002 YENI HERAWATI
 756. 8331 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710965 4444739639300003 TINTIN NURTRISNAWATI
 757. 8332 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710966 3234741641200003 SOBARI
 758. 8333 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710968 4752743643200002 ATIH
 759. 8334 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710969 3334740643200023 AMIR
 760. 8335 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710970 1663746646300002 TRI HIDAYATI
 761. 8336 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710971 0948745646300012 TETIH ROHAETI
 762. 8337 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710972 8248743647300003 NURHAYATI
 763. 8338 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710973 3556742643200012 SUTRESNA HIDAYAH
 764. 8339 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710977 1961743644300032 CICIH SUKARSIH
 765. 8340 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710978 1238737641200013 AMAR ANDRI
 766. 8341 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710980 3545744646300023 YEYET SULASTRI
 767. 8342 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710981 7446742642300002 ENTIT KARTIKA
 768. 8343 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710982 7850738640300012 TUTI HERAWATI
 769. 8344 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710983 4545739640300012 ANING RESTINI
 770. 8345 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710984 6433738638300032 Hj. JUJUN JUWITA
 771. 8346 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710985 2443744646300022 ITA ROSYITA
 772. 8347 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710987 8944738640300042 IKA SUMARNIKA
 773. 8348 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710989 8652744646300032 TITIN ROHAENI
 774. 8349 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710993 1740743646200042 IMAS SUMARSIH
 775. 8350 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710995 6442742643300043 YEYET SURYAWATI
 776. 8351 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002710997 8761738639200002 DEDI SUPRIADI
 777. 8352 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711004 1539740662300003 SITI MARYAM
 778. 8353 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711006 2243737639300033 ELI DARLINA
 779. 8354 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711007 3938740640200002 NANA RUKMANA
 780. 8355 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711008 3437742643300033 NANAH KARMANAH SUSILAWATI
 781. 8356 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711009 0635739639300012 DEDEH
 782. 8357 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711010 7145736639300013 TITI RESMIATI
 783. 8358 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711011 1856745647300032 MIMIN TARMINI
 784. 8359 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711012 5435742643200022 YUYU SUTRIAWIDIPUTRA
 785. 8360 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711013 3948739640300032 MUMUH UYIMAH TARYUMI
 786. 8361 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711014 4248739641300033 TITI SUMIARTI
 787. 8362 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711015 9356740641300013 POPON KASMANAH
 788. 8363 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711016 8439746648300022 SITI CHOMSYAH
 789. 8364 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711017 1738741642300032 RUKOYAH
 790. 8365 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711018 4442739642300023 EEN SUHAENI
 791. 8366 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711019 7953740642300022 TETI SUTIAWATI
 792. 8367 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711020 9148740640300003 LILIS IDA DARTIKA
 793. 8368 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711021 8948739640200012 TATANG GUSDINA
 794. 8369 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711022 8044744646200033 MOMO
 795. 8370 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711023 2958738639300052 KURNIA RELAWATI SUMARDI
 796. 8371 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711025 8942742643300042 MIMIH TARLIAH
 797. 8372 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711026 1848738638200002 SUTISNA
 798. 8373 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711027 4438744649200002 ISAK SUHERYANA ANDRIAN H.
 799. 8374 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711028 6741739639300002 MIMI HARYANI
 800. 8375 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711029 2257743646300033 WANGSIH
 801. 8376 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711030 1843743646300032 AMO ROSMAWATI
 802. 8377 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711031 0740746648200022 IWIR WASLI
 803. 8378 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711033 9560741643300023 ENTIN KARTINI
 804. 8379 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711034 1633739639200002 SUPARMAN
 805. 8380 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711035 5160741642200013 SUPRIATNA
 806. 8381 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711036 7052737638300013 Hj. ERET SUMIRAT
 807. 8382 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711037 9848738640300012 ENI ROHAENI
 808. 8383 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711038 1033740641200023 WASTA
 809. 8384 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711039 6947746649300052 IAR WIARSIH
 810. 8385 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711040 1234746648300043 EEM SUHAEMI
 811. 8386 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711044 4743746647200012 ENDANG AGUS
 812. 8387 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711046 0459746647200012 KARCA
 813. 8388 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711048 1954747648300012 AAH SUKAENAH SUTISNA
 814. 8389 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711050 1244738639300033 NONOK AEDAH
 815. 8390 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711053 8648737639300002 YETTY RUCHYATI
 816. 8391 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711055 5649742643300032 CUCU CUHAYATI
 817. 8392 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711058 6453738638300002 ILAH KARMILAH
 818. 8393 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711062 1148739641300043 DEWI MAESAROH
 819. 8394 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711065 9439740642200013 NANDI EFENDI
 820. 8395 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711068 3760739639300002 Hj SRI YANIH SUNARYA
 821. 8396 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711069 7844740641300042 EPONG RATNANINGSIH
 822. 8397 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711070 6547740642200062 ICANG
 823. 8398 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711074 3039739640300033 LILIS KARIMAH
 824. 8399 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711075 0358739641300043 EUIS KURNAESIH
 825. 8400 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711076 8536741643300033 ATIN KURNIASARI
 826. 8401 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711077 2636741642300042 CICIH SUNARSIH
 827. 8402 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711078 3137738639200023 SARKUP
 828. 8403 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711079 3938737641200012 DAYA ABDULJAPAR
 829. 8404 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711080 1456741644300013 YAYAH
 830. 8405 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711081 6148746648300043 EPON NINING RUKNINGSIH
 831. 8406 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711082 0042746648300053 TATI RODIAH
 832. 8407 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711083 2653744646300032 NENIH ROHAENI
 833. 8408 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711084 8935741642300032 YEYET ROHMAWATI
 834. 8409 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711085 8852739640200012 KARTO SUWANDA
 835. 8410 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711087 1656747649300032 NYAI RUSMIATI
 836. 8411 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711088 7438742643300032 AI ROHAYATI
 837. 8412 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711089 7837739639300002 NANI MARDINI
 838. 8413 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711090 3652746648300032 YANI RUMYANI
 839. 8414 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711091 1451741640200002 ADAS SUHAYA
 840. 8415 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711092 2460746649300012 ATING KUSMIATI
 841. 8416 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711094 4849739639300002 ATI ROHAYATI
 842. 8417 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711099 3542740641300032 WARLINA
 843. 8418 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711102 8939743645300002 ENTANG SUPRIATNA
 844. 8419 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711104 5658739641300012 SUHARTINI
 845. 8420 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711106 4857741643200042 ASEP DEDI
 846. 8421 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711108 4555743646300012 ADE SUPARSIH
 847. 8422 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711110 9951740641300012 EET CASMIRAH
 848. 8423 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711112 7151740641300023 YAYAH MARYAMAH
 849. 8424 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711116 4649737639200012 ONENG SUKMANA
 850. 8425 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711121 6354737638300023 ENOK JUARIAH
 851. 8426 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711122 6751739640300042 ROHAETI SRI AGUS RIDWAN
 852. 8427 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711123 1063741642300023 IIS ROSITA
 853. 8428 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711124 9833740642200072 DIDI EFFENDI
 854. 8429 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711125 5744743644200042 WAWAN SETIAWAN
 855. 8430 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711126 7645745647300052 IDAR DARMILAH
 856. 8431 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711127 8753739640200032 AJAT SUDRAJAT
 857. 8432 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711128 6160743646300033 METI SURYATI
 858. 8433 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711129 4650743643300012 TATI SURYATI
 859. 8434 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711130 9739745647300032 SRI DARYANI
 860. 8435 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711131 8450746649300012 YEYET
 861. 8436 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711132 6034745646300003 SURYATI
 862. 8437 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711134 8948740643300012 TUTI SUTIANI
 863. 8438 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711136 0244743646300053 EUTIK FATIMAH
 864. 8439 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711138 0551746648300032 TINI SUWARTINI
 865. 8440 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711140 8542741643200033 NANA WIHARNA
 866. 8441 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711142 9636746650200012 AYO
 867. 8442 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711143 7452739642300013 TATI HERYAWATI
 868. 8443 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711145 2960745647300042 YAYAT TARYATI
 869. 8444 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711146 7239746649200023 IIN WILARMAN
 870. 8445 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711148 0537743646300053 MIMIN MINTARSIH
 871. 8446 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711149 4654746649300012 DEWI HIDAYATI
 872. 8447 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711150 4239737639300023 AI SUKAENAH
 873. 8448 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711151 8261746647300023 EMPONG YENTI K
 874. 8449 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711152 6547740640300003 YATI NURHAYATI
 875. 8450 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711153 2538743643200003 MUH HERNA JUHANA
 876. 8451 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711155 5749738640300032 YAYAH SURYAMAH
 877. 8452 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711157 3036743646200033 ODING
 878. 8453 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711158 4848744647300042 JOJOH JUHARIAH
 879. 8454 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711159 7936738640300032 KARTINI SUARTINI
 880. 8455 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711160 3444740643300033 SUTARMAH
 881. 8456 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711161 3158737637300003 HOERUMARWATI
 882. 8457 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711162 2958740640300012 IYUS RUSMIYATI
 883. 8458 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711163 9445738641200013 YADI KUSMAYADI
 884. 8459 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711164 0844740643300032 ODAH
 885. 8460 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711165 4259741642300023 SITI JUARIAH
 886. 8461 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711166 6237737639200033 TAMAN HERDYANA
 887. 8462 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711167 3947738640300042 TETI WINARTI
 888. 8463 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711168 6634747647300002 POPONG KOMALASARI
 889. 8464 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711169 8537738639300023 NANI SUNIMAH
 890. 8465 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711170 3360746650200013 SuPsna
 891. 8466 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711172 9737739640300032 OKA ROSTIKA
 892. 8467 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711173 7747739640300022 OOM ENI SUSIANTINI
 893. 8468 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711174 1455740642300023 Dedeh Ratningsih
 894. 8469 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711175 0552741644300023 JUJU
 895. 8470 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711177 6361741643200013 INUR
 896. 8471 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711178 9952743646300032 IIS NURHAEDAH
 897. 8472 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711179 7552739640200002 UUS SURATMAN
 898. 8473 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711180 0943737639200022 DEDE MULYADI
 899. 8474 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711182 6536738642200002 CAHYA SURYADI
 900. 8475 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711183 6747739642200012 SUTANSYAH
 901. 8476 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711184 7847740640200002 RUKMANA
 902. 8477 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711185 4935739639300002 NURNI WAHYUNI
 903. 8478 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711188 0647738640300032 SONALIYAH
 904. 8479 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711192 4157739641300023 RUKAESIH
 905. 8480 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711193 8535745647300032 DEDEH
 906. 8481 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711194 8550737638300002 YEYET HADIANI
 907. 8482 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711195 3646744644300012 YATI DARYATI
 908. 8483 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711196 9847743644300092 IDA DIANAH
 909. 8484 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711197 5554740640300003 ENOY YUHANAH
 910. 8485 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711198 9363738639300003 AI ILAH GARMILAH
 911. 8486 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711199 5458745647300033 KANIA
 912. 8487 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711201 4549739641300032 JUJU JUARSIH
 913. 8488 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711202 0154744646300053 ROHAENI
 914. 8489 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711203 4137744646300073 EUIS YUHENI
 915. 8490 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711204 6149742646200043 AGUSTINA
 916. 8491 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711205 8960740642300032 LILIS JUARSIH
 917. 8492 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711206 0849739642300012 YAYAH WARNINGSIH
 918. 8493 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711207 7541738639300032 SUHARTIKA
 919. 8494 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711208 0242738640200033 EMANG
 920. 8495 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711209 9163738640200003 DIDIN SYAMSUDIN ALAMSYAH
 921. 8496 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711210 6645741641300012 YAYAH ROKAYAH
 922. 8497 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711212 1233738639300023 NANAY SUNAESIH
 923. 8498 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711224 4548743646300033 SUKARSIH
 924. 8499 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711225 5734742644300032 KARTINI
 925. 8500 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711227 2154739640200013 YAYAT HIDAYAT
 926. 8501 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711228 3944739640300082 SUKINAH
 927. 8502 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711229 6962739640300022 JUARIAH PERMANA
 928. 8503 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711230 1539738639300042 HERYATI TASWATI
 929. 8504 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711231 7648741643300022 EPON ELI HELIARSIH
 930. 8505 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711232 5144746649200043 TARYUDI
 931. 8506 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711233 8238740642300023 KURNAESIH
 932. 8507 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711234 6434741643200013 TETE YOSEP WIKANTA
 933. 8508 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711236 2237740641200023 ASJA
 934. 8509 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711238 6636744647300062 UDAESIH HARNAETI
 935. 8510 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711239 2436738639300043 ENUNG NURHAYATI
 936. 8511 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711240 1163737637300003 YETI SUWESTINI
 937. 8512 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711241 8738742644300032 MARYATI
 938. 8513 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711242 8337744646300033 ROMLAH
 939. 8514 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711243 4540743643300003 TATI HARTATI
 940. 8515 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711244 3135743646300033 ROHANAH
 941. 8516 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711245 5837744644200002 SUNARYA HIDAYAT
 942. 8517 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711246 4942743646300092 ETI SETIAWATI
 943. 8518 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711247 0440746649300033 UNAY
 944. 8519 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711248 3542742642200003 Sonda
 945. 8520 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711250 3342745645300003 SUWARTINI
 946. 8521 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711251 2938745648200062 SABIH
 947. 8522 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711264 5745746647200002 RODIAT
 948. 8523 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711267 9951742644300012 NINING
 949. 8524 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711268 5744744647200042 YEYE UDIN
 950. 8525 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711269 8260744646200003 SAEPUL UYUN
 951. 8526 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711273 9548744646300022 TETI SUKAESIH
 952. 8527 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711275 3349742643300023 IMAS WIKUSNINGSIH
 953. 8528 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711276 8941737639300012 NANI SUMARTINI
 954. 8529 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711277 2247738639300033 HERLAWATI
 955. 8530 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711279 0433742644300142 KURNIASIH
 956. 8531 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711280 0733745647300102 EROH ROHANA
 957. 8532 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711283 4050743646200023 EJEN JARKASIH
 958. 8533 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711284 8638740641200022 UUN KADARUSMAN
 959. 8534 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711287 3144741643300043 TARMINAH
 960. 8535 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711289 1436745645300002 ENTIN SASWATI
 961. 8536 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711290 0435744644300012 ENTIS
 962. 8537 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711293 4943740642300042 ENTIN SUPRIATIN
 963. 8538 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711295 3956740640300002 IIS AJIMAH
 964. 8539 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711297 9148742644200023 SOBANDI
 965. 8540 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711298 8638743644200022 KUSMAR
 966. 8541 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711300 2137743644200033 WAHYU
 967. 8542 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711301 6860742642300002 ETI MELIAWATI
 968. 8543 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711302 6157743644300033 ENDAH NURWIATI
 969. 8544 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711303 6635742643300042 NUNUNG SUMARNI KOMARAWATI
 970. 8545 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711306 1745745646300012 ANIH
 971. 8546 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711308 7137742642300003 TUTI MULYATI
 972. 8547 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711312 3945741642300032 ODAH
 973. 8548 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711315 6949738639200012 MAHFUDIN
 974. 8549 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711317 8046739642200013 MANSYUR
 975. 8550 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711319 5361738639300013 ELI WALIMAH
 976. 8551 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711323 5633741641200002 H.NEDI
 977. 8552 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711324 9155737638300013 NANI ROHANAH
 978. 8553 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711326 3140737638300023 WARNASIH
 979. 8554 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711327 3554739641300012 LILIS JAEMI
 980. 8555 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711330 7345740643300003 IAR SUGIARTI
 981. 8556 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711331 4559738638300002 ETI SUHAETI
 982. 8557 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711335 1462741643300012 IPONG YUNANAH
 983. 8558 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711336 1848739640300022 ANIH SUKAESIH
 984. 8559 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711337 6262737639300013 APONG SUMARNI
 985. 8560 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711338 1844741644200032 NUNUNG KOMALAWATI
 986. 8561 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711343 8361740641300013 LILIS SURYANI
 987. 8562 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711346 7944735636300012 NINING SIRNASIH
 988. 8563 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711347 0452740641300023 AAH LESMANAWATI
 989. 8564 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711348 7944738642300002 NENENG MULYANI
 990. 8565 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711356 0645744647200032 CECE SUDARYAT
 991. 8566 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711357 9434743646300023 RACIH MULIAWATI
 992. 8567 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711358 1937741644200032 MAMAH
 993. 8568 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711359 7038737639200033 ENDANG SUHERMAN
 994. 8569 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711360 1639744646300052 ENTIN SURYATI
 995. 8570 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711364 1255741653200003 SAHUDI SAEFUDIN ZUHRI
 996. 8571 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711369 2653747647300002 NANI SUHAEMI
 997. 8572 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711377 6452747649300042 ONENGSIH
 998. 8573 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711380 2837746650300022 EMAR
 999. 8574 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711383 6140746649300053 YUYUN YUMINAH
 1000. 8575 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711384 1547740642300032 ONYAS KURNIASIH
 1001. 8576 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711389 4552746648300032 SITI FATIMAH AMPERAWATI
 1002. 8577 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711398 5858747649200012 SURMITA
 1003. 8578 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711400 5539739640300042 SITI KULSUM
 1004. 8579 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711402 6040744646300033 IPAH SARIPAH
 1005. 8580 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711403 7333764666300033 JAAH
 1006. 8581 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711430 5539739640300013 SRI MARTINI
 1007. 8582 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711431 9757743646200012 ROHANDA MULYANA
 1008. 8583 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711432 6433745647300112 OOM JULAEHA
 1009. 8584 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711434 1262743646300053 MIMIN ROHAENI
 1010. 8585 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711440 2037746649300053 YEYET
 1011. 8586 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711441 2235743644200023 DUDU MULYADI
 1012. 8587 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711442 4156746649200023 AGUS EFFENDI
 1013. 8588 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711444 1549746648300033 EEN
 1014. 8589 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711445 3552744646300022 ETI RUHAWATI
 1015. 8590 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711446 4435739641200023 ENGKUS
 1016. 8591 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711448 7138737638200013 WARDI SUPRIADI
 1017. 8592 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711450 1550741643300033 Hj. ENI ROHAENI
 1018. 8593 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711451 4736746648200032 DAYAT
 1019. 8594 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711452 7156746648300033 SITI NANJAR WALIMAH
 1020. 8595 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711454 8739737638300012 Hj.ENEH NURNAENI
 1021. 8596 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711456 7545746649300023 YAYAH JUHARIYAH
 1022. 8597 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711459 5054742643300023 IIN KURNIASIH
 1023. 8598 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711465 7835737639300022 ENTIN RISTIAWATI
 1024. 8599 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711470 4362737638300013 EPON YOYOH SUMARTINI
 1025. 8600 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711473 3038739639300003 ECIN KURAESIN
 1026. 8601 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711475 8463739641200002 CUCU SUPINI
 1027. 8602 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711478 0841738640200012 AYAT RUHAYAT
 1028. 8603 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711480 5435741642200022 AEP ABIDIN
 1029. 8604 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711483 6636747650300032 AAN
 1030. 8605 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711487 9543745646300002 ELI HAYATI
 1031. 8606 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711488 4144741642300063 DEDE ROHAENI
 1032. 8607 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711491 5552743646300012 POPON ARMILAH
 1033. 8608 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711493 3356743645300003 ENTIN SUKARTINI
 1034. 8609 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711494 6040739641200033 DUDU WASNADI AL DIRJANI
 1035. 8610 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711497 6946743643200002 AHMUD
 1036. 8611 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711500 8235746649300033 BADRIAH
 1037. 8612 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711501 4237746649200043 UNDANG RUHYAT
 1038. 8613 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711502 3350738643200003 J U M I N
 1039. 8614 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711506 7946743643300002 AYUM
 1040. 8615 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711509 9047743646300043 SANIMAH
 1041. 8616 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711511 0547739641300032 OTIH RUKMININGSIH
 1042. 8617 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711512 5163740643300003 EUTIK SARTIKA
 1043. 8618 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711514 9734742642300002 KANIA SUNDAYANI
 1044. 8619 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711515 5639737639300022 ROHMAH
 1045. 8620 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711516 2937743646300062 TATI ROHATI
 1046. 8621 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711517 0955743646300022 CICIH SUKARSIH
 1047. 8622 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711519 4537744647300032 MIMIN
 1048. 8623 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711521 4250743646200023 KUSNANA
 1049. 8624 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711522 6436744644300012 LILIS KURNIASIH
 1050. 8625 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711523 5146745648200033 WAHYU
 1051. 8626 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711524 0651745648300022 ENTI ROHAETI
 1052. 8627 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711525 0145745648200023 SURYA’I
 1053. 8628 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711528 1447745647300043 TETI RISTIATI
 1054. 8629 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711529 7557745647300032 KOKOM KOMARIAH
 1055. 8630 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711530 5956745649300002 ENAH SUHAINAH
 1056. 8631 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711531 4443746648300022 KUSMAH
 1057. 8632 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711532 0547746649300032 AI SURYATI
 1058. 8633 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711534 8537745647300052 IPONG YUNINGSIH
 1059. 8634 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711536 6059745647300053 DURIAH PURNAMAWATI
 1060. 8635 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711537 2244745647300043 YUYUN YUNINGSIH
 1061. 8636 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711540 4434745649300013 ASIH SUNARSIH
 1062. 8637 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711541 7733745647300062 WIWIN NURHAYATI
 1063. 8638 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711543 3438747647300003 TINI SUMARTINI
 1064. 8639 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711544 8437739640300062 ERNAWATI
 1065. 8640 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711545 2735738639300072 EUIS KURNIASIH
 1066. 8641 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711546 0046741642200023 DODDY EDYANA
 1067. 8642 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711547 9740738639300022 EEN DINARSIH
 1068. 8643 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711548 3749741642300042 BETTY ROCHAETI
 1069. 8644 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711549 9146738639300023 EMAY MARYATI
 1070. 8645 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711550 5463741642300032 YUYUN IRIANI
 1071. 8646 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711551 4848747650300022 YAYAH
 1072. 8647 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711556 7345740642200013 DICKY DATUMBAYA
 1073. 8648 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711557 4555741641300003 IIN ERNI HERAWATI
 1074. 8649 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711560 1748738639300032 SUKAESIH DAMAYATI
 1075. 8650 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711561 9454738640300023 KUSYETI
 1076. 8651 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711563 9246743646300033 ENUNG SURYATI WIARSIH
 1077. 8652 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711564 4453746648300042 NENEH YUHAENAH
 1078. 8653 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711565 6151745648200033 DEDE KOMARUDIN
 1079. 8654 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711566 5047746648300073 ANI HUSNAENI
 1080. 8655 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711567 7142741643300083 TIEN ROSTINA
 1081. 8656 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711570 3434741642300062 DEDEH MUSTOFA
 1082. 8657 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711571 7646739641300022 TINTIN SUPRIATINI
 1083. 8658 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711572 4548738640300023 TARMINI
 1084. 8659 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711573 1257738638200003 ENOK SUHAENI
 1085. 8660 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711576 2559738640300012 Hj. LILIS KURNIASIH
 1086. 8661 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711577 9548746648300042 ONENG RAHMAWATI
 1087. 8662 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711580 4440741643300053 NONENG TARYATI
 1088. 8663 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711583 9549746649300012 YATI
 1089. 8664 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711584 9436746648200042 ASEP RUHIAT
 1090. 8665 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711585 9935740642200052 ADE RUSDIANA
 1091. 8666 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711586 9652747649200032 SIHABUDIN
 1092. 8667 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711588 4449746648300033 AAM HASANAH
 1093. 8668 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711589 4742746648300052 JUANENGSIH
 1094. 8669 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711590 8248745647300063 ENTIN WARTINI
 1095. 8670 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711591 6252743643300003 ENI HAYATI
 1096. 8671 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711592 6458747648300012 TIKA KUSMIATI
 1097. 8672 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711593 0047743644300043 APONG SURYANTINI
 1098. 8673 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711594 6952744646300032 KERAT ROKAYAH
 1099. 8674 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711595 0859740641300032 TATI HARYATI
 1100. 8675 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711596 8059740640300003 CUCU KURAESIN
 1101. 8676 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711597 6047743643300003 CUCU
 1102. 8677 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711598 3355746646300003 UMER SUMIRAT
 1103. 8678 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711603 8655743643300002 ODAH SUSILOWATY
 1104. 8679 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711605 8657740642300012 YAYAT SURYATI
 1105. 8680 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711606 7339739640300023 ETI ROSETI
 1106. 8681 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711607 8333740642200023 DEDED KUSNADI
 1107. 8682 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711608 3945742644300032 TITING WARTINI
 1108. 8683 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711609 8552741641300002 AYE SRI MULYANINGRUM
 1109. 8684 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711612 3143740641300033 NUR ASIH
 1110. 8685 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711613 8633741641300012 DEDEH DARLIAH
 1111. 8686 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711614 7544743643200002 YAYA RISWANDI
 1112. 8687 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711615 5046739640300033 KOKOM KOMYATI
 1113. 8688 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711617 4433735636300052 DEDEH MARIAH
 1114. 8689 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711618 9438742643300032 SITI HASANAH
 1115. 8690 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711619 3433739642200013 HULAEMI MANSUR
 1116. 8691 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711620 8444739640200013 ACEP SUDIA
 1117. 8692 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711632 1936746648300062 DEDE DARWATI
 1118. 8693 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711664 1938747649300072 ATIN HIDAYAT
 1119. 8694 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711666 7634747649200032 TOTO HERYATNA
 1120. 8695 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711667 8838744648300002 ENTIN
 1121. 8696 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711674 9543745647300022 NENENG SUWARNI
 1122. 8697 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711675 5335745647300033 MIMIN MINTARSIH
 1123. 8698 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711676 2358745645300003 POPONG
 1124. 8699 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711680 4040739642200013 DIDIN
 1125. 8700 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711681 1560740641300032 TUTI HENDRA NINGSIH
 1126. 8701 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711692 4540737637300002 N. NURWULAN
 1127. 8702 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711693 8745737638300002 SRI RATNA AMBARWATI
 1128. 8703 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711695 2341737639200023 DARMAN HADI JAENUDIN
 1129. 8704 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711696 2544737638300033 NANI WINAENI
 1130. 8705 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711697 2641738639200012 ENDANG RUKMAN
 1131. 8706 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711698 5854738640300022 HARYATI
 1132. 8707 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711699 1033738638300003 NANI MULYANI
 1133. 8708 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711700 4137738640300033 YEYES NURHAYATI
 1134. 8709 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711701 3237738638300003 ENAH SUHAENAH
 1135. 8710 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711702 7539738642200003 UNDANG RUSMANA
 1136. 8711 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711705 1549739641300023 ETI ROHAETI
 1137. 8712 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711706 6858739640300022 JUJU JUARSIH
 1138. 8713 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711707 5862739640300012 ENTIN HARTINI
 1139. 8714 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711708 1863739638200002 DEDE RUDI MASDIAT
 1140. 8715 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711709 7941739640300022 NIA KURNIASIH
 1141. 8716 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711710 2952739641300022 ENI SUHARTINI
 1142. 8717 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711712 7538740641300022 WIDANINGSIH
 1143. 8718 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711713 5755740640300002 SUTIMI
 1144. 8719 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711714 9756740642300042 N.KOMALASARI
 1145. 8720 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711715 2760740643300012 UKA SUKAESIH
 1146. 8721 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711718 1958740640300012 EUIS KARTINI
 1147. 8722 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711719 1059740642300043 N. KURAESIN
 1148. 8723 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711721 3234740643200013 UKAR
 1149. 8724 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711722 1144740642300053 WIDANINGSIH
 1150. 8725 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711723 3555740640300003 IMAS ROHAENI
 1151. 8726 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711724 3740741642200022 ASIKIN
 1152. 8727 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711725 5836741642300042 ETIN SUHARTINI
 1153. 8728 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711726 0856741643200022 SALKA
 1154. 8729 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711727 3355741641200003 KUSNADI
 1155. 8730 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711729 8444741643300043 POPON MARDIAH
 1156. 8731 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711731 0539742644300032 POPON KARTINI
 1157. 8732 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711732 0059742642300013 TETI HERTATI
 1158. 8733 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711735 8847744646300042 ROSMIATI
 1159. 8734 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711739 6449744647200013 TASDIK ROHENDI
 1160. 8735 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711745 1460745645300003 SULAEJA NURLELA
 1161. 8736 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711747 3553745645300003 YUYUN KURNIASIH
 1162. 8737 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711748 0433746649200112 SARIPUDIN
 1163. 8738 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711749 1845746648300052 ENGKAY ROKAYAH
 1164. 8739 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711750 0041745648300033 OOM KOMARIAH
 1165. 8740 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711753 3046746647300013 UYET HAYATI
 1166. 8741 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711756 5236747649300033 INAH WIDIANINGSIH
 1167. 8742 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021002711757 2756747648300022 RITA PELITA
 1168. 8743 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021006211648 2356746650300013 SUARSIH
 1169. 8744 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021006211649 3053745647200033 CECE
 1170. 8745 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021006211651 1460746646200003 AEP RAHAYU
 1171. 8746 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021009710754 5845746648110052 AES SUHAELI
 1172. 8747 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021009710755 7054746648300033 WIWI YULISTIA
 1173. 8748 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021009710756 5254746648200023 ENGKOS
 1174. 8749 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021009710758 7837738638200002 TJETJEP KURNIAWAN
 1175. 8750 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021009710759 6561742643300022 Eka RosilawaP
 1176. 8751 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021009710760 3749747647300002 KURNIASIH
 1177. 8752 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021009710761 8762747649300032 RINA PELITAWATI
 1178. 8753 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021009711460 5756747648300022 NENENG HERAWATI
 1179. 8754 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021009711758 3861747649200032 AGUS SOBARDIN
 1180. 8755 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021009711759 1450740643200013 YANA AHADIAT
 1181. 8756 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021010010828 3556744646300022 NANI SUMARTINI
 1182. 8757 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021010010829 3647741643300072 YEYET NURYATI
 1183. 8758 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021010010830 8835744644200002 OSO SURYANA
 1184. 8759 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021010010831 4542738639300032 IDA SULASWIDANINGSIH
 1185. 8760 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021010010832 4744737637200002 ENCUP SUPRIATNA
 1186. 8761 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021010010833 3762745649300012 SRI MARYATY
 1187. 8762 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021010010834 8945747649300062 PATONAH
 1188. 8763 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021010010835 2261741643300023 RITA MULYANI
 1189. 8764 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021010010836 2363745645300003 TATAT ROHAETI
 1190. 8765 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021010010837 8133746648200043 TB DRAJAT SUPRIATNA
 1191. 8766 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021010010838 1758746646300002 AI YUYUN
 1192. 8767 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021010011313 1159744653300003 ETI KUSMIATI
 1193. 8768 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021010011316 2144738638300003 NANI KURNIASIH
 1194. 8769 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021010011720 3163740641200013 HADIRWAN
 1195. 8770 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021015411257 1439738638200002 AMAT HERAWAN
 1196. 8771 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021015411258 6653740641200022 ANEN
 1197. 8772 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021015411310 9436740641200032 HERMANSYAH
 1198. 8773 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021015411311 1251746647300023 TINTIN NURHAYATI
 1199. 8774 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021015411679 8237742644200063 ASEP SUJANA
 1200. 8775 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021015610010 2934734637200012 Syarif Hidayat
 1201. 8776 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021015610781 3455746646300003 ELIN SUKARLINA
 1202. 8777 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021015610782 4439746648300062 TETI KOMARIAH
 1203. 8778 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021015610783 8952746649300022 Ikeu SulasPni
 1204. 8779 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021015610784 3139745645300003 WARNINGSIH
 1205. 8780 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021015610785 6443740642200022 ENGKOS KOSASIH
 1206. 8781 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021015611260 4058745648200023 Saepudin
 1207. 8782 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021015611305 1642744646200042 ADING
 1208. 8783 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021015611329 5238742643300053 HANNAH SUPRIJATINI
 1209. 8784 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021015611339 3457741642300022 ENOK SRI DASRIATI
 1210. 8785 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021015611342 1358745645300003 SITI HERYATI
 1211. 8786 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021015611344 7252742644200023 YANA KARYANA
 1212. 8787 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021015611354 3133743643200003 RUHYAT
 1213. 8788 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021015611366 1341744642300003 ROKAYA MARWANA
 1214. 8789 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021015611599 1541739641200023 CUCU MOHAMAD SUKUR
 1215. 8790 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021015611600 1748739641300032 WIWIN WINANGSIH
 1216. 8791 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021015611601 0741737638200012 KUSMARAHADI SUSILA
 1217. 8792 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021015611602 2356741641300003 ENTUY SUMARYATI
 1218. 8793 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021015611604 9848745647200032 DEDEN ERISMAN HIDAYAT
 1219. 8794 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021015611610 8160746649300093 TUTI HARYATI
 1220. 8795 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021015611611 8147736637200033 ASEP SAEFUDIN
 1221. 8796 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021015611665 1533743643200012 DITA SUDRAJAT
 1222. 8797 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021015611670 1357746649200023 WIDI HADIAN
 1223. 8798 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021015611671 3454746646300003 RITA PUSPITASARI
 1224. 8799 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021015611742 6841745646300002 YETI SEMIATI
 1225. 8800 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021015611743 7936745650200002 AMANG GUSMADI
 1226. 8801 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021015711405 6742740643300012 ELIS YUYUN IRIANI
 1227. 8802 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021015711409 6037746648200043 DARYAN
 1228. 8803 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021015711413 2653745646110012 SARIJAM
 1229. 8804 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021015711415 5243746648200013 AMAR
 1230. 8805 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021015711416 5836744644300002 NIA RESNIAWATI
 1231. 8806 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021015711418 9755745648200022 TONO SETIONO
 1232. 8807 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021015711468 9952743644200032 SUHUD RAHAYU
 1233. 8808 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021018011397 7539740641200042 UU
 1234. 8809 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021018011443 4644747647200002 AGUS SOFYAN
 1235. 8810 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021018011447 2542747647200002 USEP SUPRIATNA
 1236. 8811 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021018011455 4359744644300003 AAN LASMANAH
 1237. 8812 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021018011458 2234742646200023 Achmad Dasuki
 1238. 8813 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021018011462 4849744644300002 SURYATI
 1239. 8814 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021018011464 4554742643200013 ADE JARKASIH
 1240. 8815 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021018011467 0037744646200053 ENDANG SAPUTRA
 1241. 8816 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021018011568 6959744646300062 TATI SUARTATI
 1242. 8817 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021018011569 6440742647200003 ATENG SOMALI
 1243. 8818 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021018011663 2135745650200013 USEP MAHDAR
 1244. 8819 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021018411325 9559743644300022 ETTY SUPARTINI
 1245. 8820 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021018411704 5544739640300032 NESTY SAGALA
 1246. 8821 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021018711526 3543745645300002 DEWI RATNA YULIANTI
 1247. 8822 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021018711716 5842740642200052 SONIH
 1248. 8823 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021021011472 7844747649110082 PEPEP HERMAWAN
 1249. 8824 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021021011518 9233742644200013 HIDAYAT
 1250. 8825 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021021011520 6433748649300202 RITA ROSLITA SATIVA
 1251. 8826 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021021411381 7433738639200132 DEDI KUSMAYADI
 1252. 8827 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021021711390 7235738639200013 DACHLAN HIDAYAT
 1253. 8828 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021021711433 3357742643300033 TATIN HARTINI
 1254. 8829 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021021711622 2356742642200003 SUTARYA
 1255. 8830 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021021711625 1136738638200003 JAJAT SUDRAJAT
 1256. 8831 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021021711627 4756738638200002 DUYEH
 1257. 8832 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021021711630 3644742643200032 YAYAN SOFYAN
 1258. 8833 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021021711635 8157740644200003 MOMO KARMA
 1259. 8834 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021021711637 6141739640300033 EEN HARYATI
 1260. 8835 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021021711641 3549741642300042 NIA PURWANTI
 1261. 8836 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021021711643 4836741643200082 ENANG SURYANA
 1262. 8837 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021021711647 8550740641200012 MAMAN SURYAMAN
 1263. 8838 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021021711650 1462742642300003 SITI YUNINGSIH
 1264. 8839 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021021711652 3555742643110032 OTIP SUMANTRI
 1265. 8840 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021021711653 4354743643300003 IDA JUBAIDA
 1266. 8841 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010060 3036745647200033 ATENG
 1267. 8842 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010064 4847741641200002 DEDE SULAEMAN
 1268. 8843 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010066 8842743646200072 DIDIN SUTARDI
 1269. 8844 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010068 4149741646200013 ADANG KURNIA
 1270. 8845 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010072 7541739639300002 TETI TRIDARTI
 1271. 8846 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010076 6459741642200013 JAJANG AHDIAT
 1272. 8847 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010083 3552740641300043 NUNUNG SUNENGSIH
 1273. 8848 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010092 4450740646300002 DJUITA
 1274. 8849 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010098 9136746647200003 UPIN
 1275. 8850 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010100 8852738641200022 SUTISNA ERAWAN
 1276. 8851 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010103 5560744647300023 CUCU RUHYATI
 1277. 8852 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010107 8359739642200003 ASEP SURYATNA
 1278. 8853 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010108 9152740643300013 MIMIN SUMARMIN
 1279. 8854 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010109 0440746648200052 TAUFIK HIDAYAT
 1280. 8855 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010111 3444741642300052 DIAH
 1281. 8856 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010114 1236738641200023 KARDIA
 1282. 8857 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010116 2736739640200042 HERO HANDI FHIANA
 1283. 8858 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010118 2044739640200033 DEDY SUYUD
 1284. 8859 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010122 3639739641200042 UCI SANUSI
 1285. 8860 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010127 8645742642200002 SOPENDI
 1286. 8861 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010133 3735743646300072 KORABAHATIN
 1287. 8862 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010135 5150742644200033 ENJANG TONI
 1288. 8863 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010137 4433740641300132 AHYAR SUTISNA
 1289. 8864 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010143 3142743643300013 ETI ROHAETI
 1290. 8865 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010144 9749739641300022 ENTI SUMIATI
 1291. 8866 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010147 7447743643200002 TATANG SUPARMAN
 1292. 8867 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010150 3257742642300003 JUMILAH
 1293. 8868 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010152 6046743643300003 MAMAH KARYAMAH
 1294. 8869 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010153 4849743643300012 EVA HANIFAH
 1295. 8870 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010157 7439743647200023 KAYAT
 1296. 8871 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010160 0046743646200043 ENONG TARYANA
 1297. 8872 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010162 5544741645200003 MUMUN RUCHIYAT NUR
 1298. 8873 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010201 0036740642200033 WAWAN
 1299. 8874 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010221 6845740643300012 SITI AMINAH
 1300. 8875 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010225 4352738638200003 DADANG RUHYADI
 1301. 8876 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010252 1541737639200033 YANTO SUNARTO
 1302. 8877 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010259 4433744647200112 ADE WIRSA
 1303. 8878 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010260 2433738640200192 NONO SUJANA
 1304. 8879 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010266 8355741643300023 ONAH SUHARNI
 1305. 8880 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010274 1558744646300022 ANI SUSILAWATI
 1306. 8881 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010279 0636744647300072 OOM MULYAWATI
 1307. 8882 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010280 8239742646200013 CUCU
 1308. 8883 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010282 2562744647300043 SUARNASIH
 1309. 8884 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010286 0256746647300013 TETI SYAMSIAH
 1310. 8885 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010296 8956743647300002 ADE RATNA
 1311. 8886 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010301 8753744644200002 DADAH
 1312. 8887 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010303 1841744647200022 ACE MARTANA
 1313. 8888 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010307 0140743644300093 Ema Sulaemah
 1314. 8889 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010312 5246743646200023 DADANG BUDIMAN
 1315. 8890 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010321 4238740640200003 JAENUDIN
 1316. 8891 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010324 2558745647200012 ASEP SURYANA
 1317. 8892 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010337 0040745647300053 RUSMAYATI
 1318. 8893 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010340 9551745647300012 WIDANINGSIH
 1319. 8894 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010343 5755739639200002 MAHMUDIN
 1320. 8895 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010344 6947743646200052 EDENG
 1321. 8896 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010346 7954744646300032 ADE ROHAETI
 1322. 8897 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010351 7737742644200062 UUS SUKANDA
 1323. 8898 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010354 8438740642300033 ROHANAH
 1324. 8899 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010368 5538742643200013 HERMAN PERMANA
 1325. 8900 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010373 1644741643200052 ADE AKMA SUGANDI
 1326. 8901 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010381 8758747649200012 WAWAN SETIAWAN
 1327. 8902 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010389 5736739642300012 IPIT WARTIKAH
 1328. 8903 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010428 8547744646200023 ENDANG KRISNADI
 1329. 8904 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010446 7042737640200013 RAHMAT
 1330. 8905 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010455 3261742643300033 LILIS SURNIPANGASIH
 1331. 8906 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010461 6634743646200042 WAWAN SETIAWAN
 1332. 8907 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010471 6247739641300033 CUCU SUGIARTI
 1333. 8908 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010475 6533740640200003 DEDI KUSWANDI
 1334. 8909 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010478 1457739642200013 DANI AHDANI
 1335. 8910 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010490 2655739646200002 DADANG
 1336. 8911 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010517 0050746650200013 DEDI ROSIDI
 1337. 8912 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010526 0349737639200023 JUHARA
 1338. 8913 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010553 8433740642300162 APONG AUM
 1339. 8914 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010556 0536740641200023 DADAN
 1340. 8915 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010558 1637745645200002 DENI DANISMAN
 1341. 8916 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010572 4834739638200002 CUCU
 1342. 8917 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010581 9646743646200022 TATANG SUPRIADI
 1343. 8918 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010629 0536737639200033 JUHERMAN PERMANA
 1344. 8919 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010650 2261743646200033 WARSA
 1345. 8920 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010656 2742742646200032 SUTARDI
 1346. 8921 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010665 2937741642200032 RUHYANA
 1347. 8922 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010675 2238739639200003 EMBUH
 1348. 8923 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010677 4160739644300003 MURNIATI
 1349. 8924 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010678 6459739642200003 DWI HERU SANTOSO
 1350. 8925 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010680 9148743647200033 AGUS SETIANA
 1351. 8926 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010686 5347743646300043 TUTIN PRIYATIN
 1352. 8927 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010689 2053742642200003 WAWAN
 1353. 8928 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010693 1142742642300013 TUTI TUHAETI
 1354. 8929 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010699 0545741641300012 YAYAH
 1355. 8930 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010703 6750741641300002 ENTIN
 1356. 8931 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010705 6838741644300012 ASMANAH
 1357. 8932 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010707 1858740642300022 MULYATI
 1358. 8933 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010708 7651739640200012 ZAENUDIN
 1359. 8934 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010710 2444743649200003 ASE SUJANA
 1360. 8935 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010712 5637742646200022 ENGKOS KOSASIH
 1361. 8936 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010736 3853743646200022 ENANG SUTIANA
 1362. 8937 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010742 5937743647200032 SAPARUDIN
 1363. 8938 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010743 9844744646200032 ENANG SUKARTA
 1364. 8939 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010744 1952743643300012 YUYUN YUNINAH
 1365. 8940 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010745 3449742642200003 ANJUT SUHANA
 1366. 8941 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010746 1736746647200012 DADANG SUPRIATNA
 1367. 8942 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010747 1039741643300053 IIS SUWARLIA
 1368. 8943 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010748 6160743647300013 TATU SETIAWATI
 1369. 8944 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010749 3244741646300003 ROHMAN KARTONO
 1370. 8945 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010750 9742743646200032 NANANG KARWITA
 1371. 8946 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010751 1547747650200022 DEDE ROSADI
 1372. 8947 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010752 3937744647300092 YUNAENI
 1373. 8948 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010753 4137743646200043 SURYA
 1374. 8949 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010775 1442743643200012 TAHMA
 1375. 8950 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010777 1245743647200013 ADE CAHYANA
 1376. 8951 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010801 5438742643300023 UKON KARMILAH
 1377. 8952 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010824 7350739641200013 CECE SOBARNA
 1378. 8953 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010840 8040739642300013 CUKAESIH
 1379. 8954 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010904 3138740640200003 ASEP SUNARDI
 1380. 8955 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010906 0156744647200013 UJANG WAWAN SUJANA
 1381. 8956 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010919 4143743647300013 TARNASIH
 1382. 8957 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010921 3336742646300013 ERUM SUHAENI
 1383. 8958 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010922 1247742646200013 SUKMAJA
 1384. 8959 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010923 1947747649300062 LILIS JUARIAH
 1385. 8960 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010924 8434743646300023 N SITI HALIMAH
 1386. 8961 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010925 6238741642200043 DIDI
 1387. 8962 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010927 3457742642200002 TARYODI
 1388. 8963 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010928 2937744647200062 DADANG
 1389. 8964 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010930 2041743644200033 SUKARYA
 1390. 8965 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010934 9835741643200052 NANA DARYANA
 1391. 8966 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010935 2737743646200052 TOHA
 1392. 8967 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010936 0935738640200042 DION SUPRIADI
 1393. 8968 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010940 0940738639200022 AGUS SURYANA
 1394. 8969 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010979 2048742646200023 DEDI JUNAEDI
 1395. 8970 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010988 6435741642200022 UUS SOBANA
 1396. 8971 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010991 7534742644300032 AI RESMIATI
 1397. 8972 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010992 8653743644300012 DEDE ELI
 1398. 8973 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010994 1042743642200003 WAHYU
 1399. 8974 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010996 2144744647300053 SRI SUMIARSIH
 1400. 8975 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010998 7363743646200003 WAWAN SETAWAN
 1401. 8976 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022010999 2333741642200033 SUKRA
 1402. 8977 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011001 7639743644200022 ADE WANA KURNIADI
 1403. 8978 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011002 0541744644300012 NINING JUANINGSIH
 1404. 8979 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011003 1045744647200033 OTOY SUMARNA
 1405. 8980 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011005 6659743646200012 TATANG SUKMANA
 1406. 8981 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011032 4447742643200022 DAYAT
 1407. 8982 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011042 9444745646200003 ADE SUJANA
 1408. 8983 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011045 1437743646200042 TATA
 1409. 8984 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011047 7563743643300093 SUMYATI
 1410. 8985 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011049 4937744647200062 ODING SUPRIADI
 1411. 8986 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011051 2856739641200012 TATANG SUWANDI
 1412. 8987 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011052 9134740643200013 UYET SUYATMAN
 1413. 8988 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011054 3636744646300042 KARTISAH
 1414. 8989 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011057 6342745647200033 USMAN
 1415. 8990 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011059 1939740640300012 YUYU KURNIASIH
 1416. 8991 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011061 7961745647200012 SUTARNA
 1417. 8992 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011064 5839742644200032 SUKARNA
 1418. 8993 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011066 0046738640200033 ATUM MAHFUDIN
 1419. 8994 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011067 2548744647200022 TARMA KUSMANA
 1420. 8995 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011071 5753738642200002 KOSWARA
 1421. 8996 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011072 5044744647200033 CUCU
 1422. 8997 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011073 8050737639200013 NANANG MULYANA
 1423. 8998 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011086 9045745647300023 TETI HAYATI
 1424. 8999 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011093 6943743646200032 IIN FIRMANSYAH
 1425. 9000 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011095 4544743646200053 KARYADI
 1426. 9001 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011096 2549744646200042 JAJA
 1427. 9002 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011097 3147742642200003 ADE YAYA WIHARYA
 1428. 9003 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011098 3539745648200023 DADAN
 1429. 9004 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011100 2837746648300072 ELIS LISNAWATI
 1430. 9005 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011103 2845740643200012 SUDIRMAN
 1431. 9006 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011105 1247743648200013 SUNARYA
 1432. 9007 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011107 1659745647200022 ADE SUHENDI SOMANTRI
 1433. 9008 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011109 9160745648300023 ADE ANAH IDMAYANTI
 1434. 9009 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011113 5744743646200052 TATANG
 1435. 9010 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011114 4435742644200033 HENDI
 1436. 9011 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011117 4446738641200013 NATA
 1437. 9012 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011119 7442745648200043 WAWAN SUKARNA
 1438. 9013 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011120 9048745647300023 DASIH
 1439. 9014 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011133 5542743646200042 ATENG
 1440. 9015 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011144 1054738639200013 NANANG MUKLIS
 1441. 9016 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011154 6163737640200003 AGUS MARDHIANA
 1442. 9017 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011181 5543740642200022 DIDI SUDARWAN
 1443. 9018 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011222 9550744647300012 SUKAESIH
 1444. 9019 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011223 4644741645200002 SUTISNA
 1445. 9020 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011226 6055744647200013 USEP
 1446. 9021 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011235 1450742646200013 WAWAN
 1447. 9022 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011237 5655744646200022 TIRTA
 1448. 9023 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011270 0048739642200013 RUHIAT
 1449. 9024 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011286 8057743646200023 YAYAT HIDAYAT
 1450. 9025 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011299 3635744646200042 WAWAN HERMAWAN
 1451. 9026 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011304 6433738639200132 OMANG SUGANDA
 1452. 9027 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011321 0936740642300032 IROH ROHAMAH
 1453. 9028 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011332 3949742644200022 AMAY YUHANA
 1454. 9029 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011353 8033744647200023 ENTIS SUHENDI
 1455. 9030 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011362 6037741643300063 ENING
 1456. 9031 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011368 0945743646200032 ENTIS SUTISNA
 1457. 9032 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011435 9958741643300042 SURAETI
 1458. 9033 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011436 9944742647200002 MUMUH MULYADI
 1459. 9034 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011437 4143742642300003 EEN SUKAENAH
 1460. 9035 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011449 8340746647300023 KARNASIH
 1461. 9036 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011457 8936742643300052 YENI CUHAENAH
 1462. 9037 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011466 5042743646200053 CACA
 1463. 9038 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011471 3647738641200032 TATA KARMITA
 1464. 9039 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011474 2242737638200013 SAMSUDIN
 1465. 9040 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011476 3341743646300043 YUNAESIH
 1466. 9041 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011477 2335741643200043 UBA SUBAIT
 1467. 9042 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011479 5452741643300012 JUARIAH
 1468. 9043 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011481 3939743646200032 JUNAEDI
 1469. 9044 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011482 5758739641110022 NONO MULYONO
 1470. 9045 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011484 0133740641300073 RUNTASIH
 1471. 9046 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011486 5044744644200003 SUPIAN
 1472. 9047 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011489 9762740640300002 NURMALA
 1473. 9048 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011490 9663743643300002 NANAN SETIANAH
 1474. 9049 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011492 7944737637200002 ENGKUS KUSNADI
 1475. 9050 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011495 3255740640200003 ADE YANYAN
 1476. 9051 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011496 7355745647200013 OMAN
 1477. 9052 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011527 1145745645300003 EKA KARTIKA
 1478. 9053 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011533 9837745647300062 NENI ROHAENI
 1479. 9054 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011535 5556742642200002 DIKDIK SATIA KURNIA
 1480. 9055 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011538 0550746649200043 RAKEAN BISMARA GALUNGAN
 1481. 9056 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011539 8138745647300033 ANAH
 1482. 9057 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011542 4247746646200003 DAYAT HIDAYAT
 1483. 9058 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011552 5634745648200062 ENTIS SUTISNA
 1484. 9059 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011553 3540745649200012 BANON RUSDIANA
 1485. 9060 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011554 5038745647200043 Suwandi
 1486. 9061 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011555 7944743643200002 DUDUNG
 1487. 9062 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011581 4848745647300052 LELA LAELASARI
 1488. 9063 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011582 6451746649200012 DADANG
 1489. 9064 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011621 0351745647300023 YAYAT ROHAYATI
 1490. 9065 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011623 2257743643200003 SAMSUDIN
 1491. 9066 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011624 3261743646200033 NANDANG JUNAEDI
 1492. 9067 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011626 5057742642300003 TUTI SURATI
 1493. 9068 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011628 6553738641300002 ONENG NURYATI
 1494. 9069 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011629 1246737640200023 APENDI
 1495. 9070 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011631 7735739639200002 CUCU SAMSUDIN
 1496. 9071 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011633 6640738639200022 ENDANG RAHMAT
 1497. 9072 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011634 3251746646200003 RUHIYAT
 1498. 9073 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011636 4544741647200002 SAEPUL UYUN
 1499. 9074 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011638 4160738641200023 DEDI SUMARYADI
 1500. 9075 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011639 4559738640200012 MAS. MOHAMAD ASEP SYAEPUDIN
 1501. 9076 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011640 3346743646200023 ASEP SUHERMAN
 1502. 9077 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011655 4539742642200003 IJANG KUSNADI
 1503. 9078 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011656 5739744644200002 ADE ROHANDA
 1504. 9079 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011657 1549746648200042 WARNADI
 1505. 9080 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011658 1941747649200022 Unang Muhamad Kosasih
 1506. 9081 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011659 3036738639300023 MULYATI
 1507. 9082 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011669 2434742644200023 ASEP DWIJO SISWOYO
 1508. 9083 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011703 1551738641200013 ADE RUKMANA
 1509. 9084 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011734 8456743647200003 ETOS TOSIMAN
 1510. 9085 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011738 2045744646200023 TATANG RUSMANA
 1511. 9086 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011746 2450745649200013 HENDANG ELAN RUSWANDI
 1512. 9087 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011751 8957746648200032 ASEP SUHAYAT
 1513. 9088 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011755 5444746648200043 ENGKUS KUSNADI
 1514. 9089 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022011762 5337737639200053 UTANG RAKHMAT
 1515. 9090 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022411644 4055746649300043 HJ.YENNY YUNINGSIH
 1516. 9091 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021022711646 4653742643300032 ATIK RUSIATI
 1517. 9092 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021033111379 8044737639110083 KARDI KUSNADI
 1518. 9093 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021042411463 8461744646200012 YAYAT SUDARYAT
 1519. 9094 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021055310014 8648735636210022 YOYO SOEDARYONO
 1520. 9095 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021055311385 7542739641210062 YUSUF
 1521. 9096 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021055311392 7460736638110033 AGUS BAHTIAR
 1522. 9097 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021055311393 5942742643110072 SUPENDI
 1523. 9098 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021055311396 0737740641210092 TUTI SUNARYATI
 1524. 9099 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011252 4952743646300062 KASMANAH
 1525. 9100 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011253 3060743644300043 TIARSIH
 1526. 9101 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011254 3538746647300013 DEDE KOMALASARI
 1527. 9102 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011255 3234743646200053 ASEP TARYAT
 1528. 9103 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011256 2142743644200043 APIP SUHENDAR
 1529. 9104 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011259 8061746649300023 ANENG YULIANTI
 1530. 9105 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011261 3160746649200053 SUYAT
 1531. 9106 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011262 7362743644200013 UUS SUTARDI
 1532. 9107 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011263 0238746648300063 IA KURNIA
 1533. 9108 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011265 1536743646200053 SUTRIMAN
 1534. 9109 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011266 7539743644300023 YUYUN YULIANINGSIH
 1535. 9110 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011271 0556743646300073 ELY ROSLIA
 1536. 9111 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011272 0246746648300063 IIS HENDRAYANI
 1537. 9112 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011274 9436744646300062 NURHAYATI RUCHYAT
 1538. 9113 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011278 1437744646200062 ADE KUSTIA
 1539. 9114 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011281 3348746648200023 LUKMAN NULHAKIM
 1540. 9115 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011282 1452744644300012 HETI HERYATI
 1541. 9116 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011285 7463744646300062 NENI MULYANAH
 1542. 9117 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011288 7542744647200052 YAYAT HIDAYAT
 1543. 9118 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011291 6458747648300022 NANI SUMYATI
 1544. 9119 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011292 0663744647200022 DIMAN KODIMAN
 1545. 9120 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011294 7238744647300053 UUN SARTINI
 1546. 9121 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011296 7741747649200032 IWAN GARNAMA
 1547. 9122 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011307 4460747649200022 AA LESMANA
 1548. 9123 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011309 2054744646300043 JUANINGSIH
 1549. 9124 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011314 7134744647300043 N. RINI
 1550. 9125 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011318 3447746647300042 IIS ROSTIKA
 1551. 9126 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011320 8244744647200053 RAHMAT
 1552. 9127 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011322 5246744644300003 TATI SUHAERIAH
 1553. 9128 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011328 1145745647200043 WALUYO
 1554. 9129 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011333 4147745648300053 JULAEHA
 1555. 9130 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011334 7252744647300053 MALANENGSIH
 1556. 9131 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011340 9241745646300003 IKE WIEN SURYATI NINGSIH
 1557. 9132 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011350 7838740641200042 PUTUT SISWORO
 1558. 9133 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011352 9245745647300043 EPIN SUPRIHATIN
 1559. 9134 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011355 1547742643300043 CUCUM CUMNASIH
 1560. 9135 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011361 0140742646200033 NARYA
 1561. 9136 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011363 5441745648200022 EDY PURWANTO
 1562. 9137 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011367 7744740640300012 EUIS YATI HERMIATI
 1563. 9138 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011370 4457735638200013 NANG DEDI
 1564. 9139 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011372 3152742644300053 SUPCIH
 1565. 9140 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011374 2262745648200033 WIWIN NUGRAHA
 1566. 9141 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011375 5154742645300003 TETI SUTRIJASIH
 1567. 9142 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011376 5054742644200023 DEDE AHMAD SUPRIYATNA
 1568. 9143 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011378 6452745648300043 MAMAH
 1569. 9144 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011382 4651742644200032 CECE SUNARDI
 1570. 9145 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011386 6533746649300052 HERAWATI
 1571. 9146 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011388 9549742644200013 ENDANG DARMAWAN
 1572. 9147 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011391 1439746648200042 IYUS KUSTIJA
 1573. 9148 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011394 6434743643300022 DEDE KURNIA
 1574. 9149 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011395 5233743644300043 WANSIH
 1575. 9150 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011399 8456742643200013 AGUNG AMRIH GUNAWAN
 1576. 9151 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011401 9849743646200042 DEDI SUDRAJAT
 1577. 9152 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011404 3433743644300043 RAMADHANI
 1578. 9153 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011407 3849745647300052 JULAEHA
 1579. 9154 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011410 2535743644300043 AI JUJU JUNAYAH
 1580. 9155 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011411 8856745648300022 DIDA LINDA
 1581. 9156 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011417 7943745647300062 RAHYUNINGSIH
 1582. 9157 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011420 5957745647300062 ANING KARWATI
 1583. 9158 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011422 0535742646300032 ROSNELLI
 1584. 9159 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011423 4961745647300042 SRI KUSMAYATI ZAINAL
 1585. 9160 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011424 4662743644200022 WAWAN ERAWAN
 1586. 9161 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011425 9260741643300033 ENCUM KURAESIN
 1587. 9162 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011426 9039745646200013 NANDANG RUKMAYA
 1588. 9163 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011427 1039741664200003 DJULI SEPTIANA
 1589. 9164 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011428 5948741642200042 SUHENDRA
 1590. 9165 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011429 6035741642200043 CECEP SARBINI
 1591. 9166 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011469 2352744646300063 IDA YULIDANINGSIH
 1592. 9167 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011505 1560744647300053 NENENG SITI NURMALIA S.
 1593. 9168 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011507 3559745646300022 EPON
 1594. 9169 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011508 1835745648300062 TETI SALAMAH
 1595. 9170 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011510 0740745648200052 RACHMAT HIDAJAT
 1596. 9171 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011660 4544747650300052 ISARIS ARWIANTI
 1597. 9172 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011661 7748745648300042 TATI SRI HARTATI
 1598. 9173 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011662 4650746650200012 DEDI KURNAEDI
 1599. 9174 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011682 1135745647200053 DEDI SUNARDI SETIABUDI
 1600. 9175 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011683 2640745647200042 DEDE RUKMAN
 1601. 9176 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011684 2257744643300003 Rd. RIZA GIANTRI RAHMATIANINGSIH
 1602. 9177 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011685 0743744646300062 EUIS YULIASARI
 1603. 9178 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011686 8446745648300022 POPON MARLIAH
 1604. 9179 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011687 4651745647200032 TEDI SETIADI
 1605. 9180 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011688 1348746649200033 UNANG GOJALI
 1606. 9181 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011741 1339745647300063 TIKTIK KARTIKA
 1607. 9182 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011744 2652745651300002 RATNASIH RATNANINGSIH
 1608. 9183 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021080011760 8054745647200023 DEDE SUPRIATNA
 1609. 9184 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021081010002 0733732633200032 DJAKARIA
 1610. 9185 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021081011406 2533744644300012 ENCUM SUMYATI
 1611. 9186 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021081011408 2842744646300102 YAYAH ROKAYAH
 1612. 9187 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021081011412 4349742643300023 Imas Nuraeni
 1613. 9188 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021081011414 9439746648300022 Aam Karnamah
 1614. 9189 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021081011419 6335747649300063 UCU JULAEHA
 1615. 9190 JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 12021081011421 4057740644300003 EMAY CUNAENGSIH
Dipublikasi di Pendidikan | Meninggalkan komentar

TNA 2012


http://www.4shared.com/office/m1fxxk0s/file.html?refurl=d1url

Dipublikasi di Pendidikan | Meninggalkan komentar

SERTIFIKASI GURU TAHUN 2012


Informasi Terbaru & Penting Bagi Calon Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2012

Situs sergur.pusbangprodik.org merilis informasi terbaru dan penting Sertifikasi Guru 2012 untuk diketahui para calon peserta Sertifikasi Guru Tahun 2012. Informasi ini mencakup beberapa hal berikut:

Persyaratan Peserta 

 • Guru yang masih aktif mengajar di sekolah di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 • Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari program studi yang terakreditasi atau minimal memiliki izin penyelenggaraan.
 • Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas dengan ketentuan:
  • bagi pengawas satuan pendidikan selain dari guru yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (1 Desember 2008), atau
  • bagi pengawas selain dari guru yang diangkat setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru harus pernah memiliki pengalaman formal sebagai guru.
 • Guru bukan PNS pada sekolah swasta yang memiliki SK sebagai guru tetap dari penyelenggara pendidikan (guru tetap yayasan), sedangkan guru bukan PNS pada sekolah negeri harus memiliki SK pengangkatan sebagai guru dari Bupati/Walikota.
 • Sudah menjadi guru pada saat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ditetapkan (30 Desember 2005).
 • Pada tanggal 1 Januari 2013 belum memasuki usia 60 tahun.
 • Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).
 • Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang BELUM memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV apabila:
  • pada 1 Januari 2012 sudah mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru, atau
  • mempunyai golongan IV/a atau memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a (dibuktikan dengan SK kenaikan pangkat).

Daftar calon peserta sertifikasi guru yang ditampilkan sesuai dengan data yang tersimpan dalam data NUPTK yang telah diperbaiki sampai dengan tanggal 1 Desember 2011 dan diurutkan berdasar kriteria berturut turut:

 1. Usia.Usia dihitung berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran yang tercantum dalam akta kelahiran atau bukti lain yang sah.
 2. Masa Kerja.Masa kerja dihitung sejak yang bersangkutan bekerja sebagai guru baik sebagai PNS maupun bukan PNS.
 3. GolonganPangkat/golongan adalah pangkat/golongan terakhir yang dimiliki guru saat dicalonkan sebagai peserta sertifikasi guru. Kriteria ini adalah khusus untuk guru PNS atau guru bukan PNS yang telah memiliki SK Inpassing.

Guru yang dapat langsung masuk mengisi kuota sertifikasi guru adalah sebagai berikut.

 • Semua guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang memenuhi persyaratan dan belum memiliki sertifikat pendidik.
 • Guru dan kepala sekolah berprestasi peringkat 1 tingkat provinsi atau peringkat 1, 2, dan 3 tingkat nasional, atau guru yang mendapat penghargaan internasional yang belum mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2007 s.d 2011.
 • Semua guru yang mengajar di daerah perbatasan, terdepan, terluar yang memenuhi persyaratan.

Daftar daerah di daerah perbatasan, terdepan, terluar

(Sumber data dari RPJM 2010-2014 Bappenas, 17 Desember 2009 dan Update data Bappenas, 15 Januari 2010)

No Propinsi Kabupaten/Kota Kecamatan
1. N A D 1.1 Kota Sabang 1. Suka Jaya
2. Suka Karya
2. Sumatera Utara 2.1. Kab. Serdang Bedagai 1. Bandar Khalifa
2. Tanjung Beringin
3. Teluk Mengkudu
3. Riau 3.1. Kab. Bengkalis 1. Bengkalis
2. Rupat Utara
3.2. Kab. Indragiri Hilir 1. Keteman
2. Pulau Burung
3.3. Kab. Rokan Hilir 1. Kubu
2. Sinaboi
3. Pasirlimau Kapuas
3.4. Kota Dumai 1. Sungai Sembilan
3.5. Kab. Kep. Meranti 1. Rangsang Barat
4. Kalimantan Barat 4.1. Kab. Sambas 1. Paloh
2. Sajingan Besar
4.2. Kab. Sintang 1. Ketungau Hulu
2. Ketungau Tengah
4.3. Kab. Kapuas Hulu 1. Badau
2. Batang Lupar
3. Embaloh Hulu
4. Empanang
5. Puring Kencana
6. Puttussibau Selatan
7. Puttussibau Utara
4.4. Kab. Bengkayang 1. Jagoi Babang
2. Siding
4.5. Kab. Sanggau 1. Entikong
2. Sekayam
5. Kalimantan Timur 5.1. Kab. Malinau 1. Kayan Hilir
2. Kayan Hulu
5.2. Kab. Nunukan 1. Krayan
2. Krayan Selatan
3. Lumbis
4. Nunukan
5. Sebatik
6. Sebuku
7. Sebakung
5.3. Kab. Kutai Barat 1. Long Apari
2. Long Pahangai
6. Sulawesi Utara 6.1. Kab. Sangihe 1. Kandahe
2. Manganittu
3. Tabukan Selatan
4. Tabukan Utara
5. Tamako
6.2. Kab. Kepulauan Talaud 1. Beo
2. Essang
3. Kabaruan
4. Karatung
5. Khusus Miangas
6. Lirung
7. Nanusa
8. Rainis
7. Maluku 7.1. Kab. Maluku Tenggara Barat 1. Kormomolin
2. Nirunmas
3. Selaru
4. Tinimbar Selatan
5. Tinimbar Utara
6. Wermaktian
7. Wertamian
8. Wuarlabobar
9. Yaru
7.2. Kab. Maluku Barat Daya 1. Babar Timur
2. Letimoa Lakor
3. Mdona Heira
4. P.P. Babar
5. Terselatan
6. Wetar
7.3. Kab. Kep. Aru 1. Aru Selatan
2. Aru Selatan Timur
3. Aru Tengah
4. Aru Tengah Selatan
5. Aru Tengah Timur
6. Aru Utara
7. P.P. Aru
8. NTT 8.1. Kab. Kupang 1. Amfaong Timur
8.2. Kab. Timor Tengah Utara 1. Insana
2. Insana Utara
3. Miaomaffo Barat
4. Miaomaffo Timur
8.3. Kab. B E L U 1. Kakuluk Mesek
2. Kobalima
3. Kobalima Timur
4. Lamaknen
5. Lamaknen Selatan
6. Lasiolat
7. Ringhat
8. Tasifeto Timur
9. Tasipeto Barat
8.4. Kab. A L O R 1. Alor Barat Daya
2. Alor Barat Laut
3. Alor Selatan
4. Alor Timur
5. Pantar
6. Teluk Mutiara
8.5. Kab. Rote Ndao 1. Rote Barat Daya
9. Papua 9.1. Kab. Merauke 1. Eligobel
2. Merauke
3. Nauken Jarai
4. Sota
5. Ulilin
6. Kimaam
9.2. Kab. Keerom 1. Arso
2. Senggi
3. Towe
4. Waris
5. Web
9.3. Kab. Boven Digul 1. Jair
2. Mindiptana
3. Ninati
4. Waropko
9.4. Kab. Pegunungan Bintang 1. Batom
2. Iwur
3. Kiwirok
4. Kiwirok Timur
5. Okbibab
6. Oksibil
7. Tinibil 1
8. Tinibil 2
9.5. Kab. Supiori 1. Supiori Utara
9.6. Kota. Jayapura 1. Muara Tami
10. Maluku Utara 10.1. Kab. Morotai 1. Morotai Jaya
2. Morotai Selatan
3. Morotai Selatan Barat
4. Morotai Timur.
5. Morotai Utara
11. Kepulauan Riau 11.1. Kab. Natuna 1. Bunguran Timur
2. Bunguran Utara
3. Pulau Laut
4. Serasan
5. Subi
11.2. Kab. Anambas 1. Siantan
11.3. Kab. Bintan 1. Bintan Pesisir
11.4. Kab. Karimun 1. Tebing
11.5. Kota Batam 1. Belakang Padang
2. Nongsa
12. Papua Barat 12.1. Kab. Raja Ampat 1. Kep. Ayau
2. Waigeo Utara
Beberapa aktifitas yang harus dilakukan
 • Cek dalam daftar calon peserta menggunakan tombol pencarian dengan memasukkan NUPTK
 • Jika nama Anda termasuk dalam daftar calon peserta segera hubungi dinas pendidikan setempat untuk mendapatkan Format A0
 • Mengoreksi dan memperbaiki data pada Format A0 (data ini tidak boleh salah karena kemudian akan digunakan sebagai acuan untuk sertifikat pendidik)Data yang dikoreksi adalah nama lengkap harus sesuai dengan dokumen lainnya (ijasah atau SK PNS); golongan (bagi PNS); tempat dan tanggal lahir; ijasah, tahun lulus, dan nama perguruan tinggi; nama sekolah tempat mengajar. Dokumen yang dijadikan acuan verifikasi nama dan tempat tanggal lahir peserta bagi guru PNS adalah SK PNS, sedangkan bagi guru bukan PNS adalah ijasah terakhir dari perguruan tinggi.
 • Mengisi pola sertifikasi yang dipilih.
  • Pola portofolio bagi guru yang memiliki dan memenuhi skor minimal portofolio (kuota maksimal 1%).
  • Pola PLPG bagi guru yang tidak memenuhi skor minimal portofolio.
  • Pola pemberian sertifikat secara langsung (PSPL) bagi guru yang telah memenuhi syarat PSPL.
 • Menetapkan bidang studi yang akan disertifikasiBidang studi tersebut harus ditetapkan sendiri oleh guru yang bersangkutan sesuai dengan kompetensi yang dikuasainya. Harus disadari oleh guru bahwa bidang studi ini akan terus melekat dalam tugas mengajar yang akan dilaksanakan oleh guru selama guru tersebut mengajar. Dengan kata lain, guru harus konsisten dengan pilihannya secara profesional karena guru harus mengajarkan bidang studi atau mata pelajaran tersebut selama bertugas sebagai guru.Penetapan bidang studi sertifikasi mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  • sesuai dengan program studi S-1 (linier),
  • apabila tidak sesuai (tidak linier) dengan program studi S-1, dapat menggunakan program studi D-III,
  • apabila tidak sesuai (tidak linier) dengan program studi S-1 dan program studi D-III, guru dapat menetapkan bidang studi yang serumpun dengan program studi S-1 dan D-III,
  • apabila tidak sesuai (tidak linier) dengan program studi S-1 dan program studi D-III, guru dapat menetapkan bidang studi sertifikasi sesuai dengan mata pelajaran, rumpun mata pelajaran, atau satuan pendidikan yang diampunya, dan harus memiliki masa kerja minimal sudah 5 tahun berturut-turut mengajar mata pelajaran tersebut.
 • Mengumpulkan berkas/dokumen/portofolio ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
  • Pola PSPL 
  • Dokumen yang harus dikumpulkan untuk Pola PSPL

   Untuk guru yang berkualifikasi akademik S-2/S-3 dan sekurang-kurangnya golongan IV/b.

   1. Format A1 yang telah ditandatangani oleh LPMP.
   2. Fotokopi ijazah S-1/D-IV, fotokopi ijazah dan transkrip nilai S-2 dan/atau S-3 yang telah dilegalisasi (kecuali Ijazah S-3 by research). Ijazah dari perguruan tinggi negeri dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan, untuk ijazah dari perguruan tinggi swasta dilegalisasi oleh kopertis wilayah perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah, dan untuk ijazah dari luar negeri dilampiri fotokopi surat keterangan akreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
   3. Fotokopi tugas belajar/izin belajar atau surat keterangan tugas belajar dari pejabat berwenang yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung.
   4. Fotokopi SK pangkat/golongan terakhir (minimal IV/b) yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung.
   5. Fotokopi SK mengajar (SK pembagian tugas mengajar) terakhir yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung.
   6. Surat rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi untuk guru PLB.
   7. Pasfoto terbaru berwarna (enam bulan terakhir dan bukan polaroid) ukuran 3×4 cm sebanyak 4 lembar, di bagian belakang setiap pasfoto ditulis identitas peserta (nama, nomor peserta, dan satminkal).

   Untuk Guru yang memiliki golongan serendah-rendahnya IV/c

   1. Format A1 yang telah ditandatangani oleh LPMP.
   2. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisasi. Fotokopi ijazah dari perguruan tinggi dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan, fotokopi ijazah dari perguruan tinggi swasta yang sudah tidak beroperasi dilegalisasi oleh kopertis, dan fotokopi ijazah dari luar negeri dilampiri fotokopi surat keterangan akreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Ijazah SLTA dilegalisasi oleh sekolah yang mengeluarkan ijazah.
   3. Fotokopi SK pangkat/golongan IV/c yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung.
   4. Fotokopi SK mengajar (SK pembagian tugas mengajar) terakhir yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung.
   5. Surat rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas provinsi khusus untuk guru PLB.
   6. Pasfoto terbaru berwarna (enam bulan terakhir dan bukan polaroid) ukuran 3×4 cm sebanyak 4 lembar, di bagian belakang setiap pasfoto ditulis identitas peserta (nama, nomor peserta, dan satminkal).
  • Pola PF mengumpulkan Portofolio
  • Pola PF mengumpulkan Portofolio

   Peserta pola PF menyusun portofolio sebanyak dua rangkap sesuai urutan sebagai berikut.

   1. Halaman sampul disisipkan Format A1
   2. Daftar isi
   3. Instrumen portofolio, yang meliputi: (a) identitas peserta dan pengesahan, dan (b) komponen portofolio yang telah diisi.
   4. Bukti fisik atau portofolio meliputi komponen sebagai berikut.
    • Kualifikasi Akademik
    • Pendidikan dan Pelatihan
    • Pengalaman Mengajar
    • Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran
    • Penilaian dari Atasan dan Pengawas
    • Prestasi Akademik
    • Karya Pengembangan Profesi
    • Keikutsertaan dalam Forum Ilmiah
    • Pengalaman Menjadi Pengurus Organisasi di Bidang Kependidikan dan Sosial
    • Penghargaan yang Relevan dengan Bidang Pendidikan
   5. Dilengkapi dengan pasfoto terbaru berwarna (enam bulan terakhir dan bukan polaroid) ukuran 3×4 cm sebanyak 4 lembar, di bagian belakang setiap pasfoto ditulis identitas peserta (nama, nomor peserta, dan satminkal).

   Penjelasan lengkap tentang portofolio dapat dilihat pada Buku 3.

  • Pola PLPG
  • Peserta PLPG Mengumpulkan Berkas

   Peserta yang memilih pola PLPG secara langsung harus menyerahkan berkas sebagai berikut.

   1. Format A1 yang telah ditandatangani oleh LPMP.
   2. Fotokopi Ijazah S-1 atau D-IV, serta Ijazah S-2 dan atau S-3 (bagi yang memiliki) dan disahkan oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan,
   3. Fotokopi SK pangkat/golongan terakhir yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung (bagi PNS)
   4. Fotokopi SK pengangkatan sebagai guru sejak pertama menjadi guru sampai dengan SK terakhir yang disahkan oleh pejabat terkait,
   5. Fotokopi SK mengajar dari Kepala Sekolah yang disahkan oleh atasan, dan
   6. Pasfoto terbaru berwarna (enam bulan terakhir dan bukan polaroid) ukuran 3×4 cm sebanyak 4 lembar, di bagian belakang setiap pasfoto ditulis identitas peserta (nama, nomor peserta, dan satminkal).
 • Memantau proses penetapan peserta melalui website http://www.sergur.pusbangprodik.org
 • Menerima Format A1 berisi nomor peserta sebagai bukti terdaftar sebagai peserta sertifikasi guru
 • Mencari informasi tentang pelaksanaan uji kompetensi awal (bagi peserta PLPG) ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota masing-masing
 • Berkoordinasi dengan LPMP
 • Mencetak Format A0
 • Mengirimkan Format A0 kepada calon peserta sertifikasi guru
 • Mengusulkan penghapusan data calon peserta apabila memenuhi ketentuan dengan mencetak formulir penghapusan dari aplikasi
  • Telah meninggal dunia,
  • sakit permanen,
  • melakukan pelanggaran disiplin,
  • mutasi ke jabatan selain guru,
  • mutasi ke kabupaten/kota lain,
  • mengajar sebagai guru tetap di Kementerian lain,
  • pensiun,
  • mengundurkan diri dari calon peserta (dilengkapi surat pengunduran diri dari ybs),
  • sudah memiliki sertifikasi pendidik (guru atau dosen) baik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun di Kementerian lain.
 • Mengumpulkan Format A0 yang telah diperbaiki calon peserta sekaligus dengan berkas/dokumen/portofolio dari calon peserta
 • Memperbaiki data calon peserta melalui AP2SG sesuai dengan Format A0 yang telah diperbaiki
 • Memverifikasi kelengkapan berkas calon peserta menggunakan format verifikasi yang dapat dicetak dari AP2SG
 • Mengirimkan berkas/dokumen/portofolio lengkap ke LPMP
 • Menerima Format A1 dari LPMP yang telah ditandatangani untuk diberikan kepada peserta sertifikassi guru.
 • Memantau pelaksanaan penetapan peserta melalui AP2SG untuk wilayahnya masing-masing
 • Memindahkan kuota antar kabupaten/kota atas persetujuan kabupaten/kota tsb
 • Menerima berkas/dokumen/portofolio dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
 • Mencetak pra Format A1 sebagai bahan untuk memverifikasi data perbaikan Format A0 dengan berkas/dokumen/portofolio calon peserta
 • Meneliti usulan penghapusan dan menyetujui penghapusan peserta. Usulan penghapusan dikembalikan jika tidak lengkap dan meragukan.
 • Memverifikasi kelengkapan berkas/dokumen/portofolio peserta dan ketepatan data peserta
 • Menyetujui (aproval) calon peserta sertifikasi guru setelah data calon peserta valid.
 • Mencetak dan menandatangani Format A1
 • Mengirimkan fotokopi Format A1 kepada Dinas Pendidikan kabupaten/Kota untuk diberikan kepada peserta sertifikasi guru
 • Menyisipkan Format A1 dalam berkas/dokumen/portofolio peserta
 • Mengirimkan berkas/dokumen/portofolio peserta kepada LPTK sesuai program studi yang menjadi kewenangannya

Daftar urutan calon peserta sertifikasi guru tahun 2012

Daftar calon peserta dan pencarian peserta dapat diakses melalui tautan berikut

———————–
Sumber :
http://www.sergur.pusbangprodik.org/

Hasil download Daftar Urutan Calon Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2012 untuk kuota Kab. Sumedang sebanyak 1.598 orang, silakan Klik di sini

Data telah diupdate, berdasarkan situs sergur.pusbangprodik.org, kuota untuk Kab. Sumedang menjadi 1.780 orang, silakan Klik di sini

Pada waktu pertemuan Forum KKG I dan KKKG II Sumedang dengan KKPS Kab. Sumedang yang dihadiri oleh Bapak Timbul di SDN Margamukti pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011, data terakhir pada waktu itu kuota Sertifikasi untuk Kab. Sumedang sebanyak 1.598 orang dengan peserta yang namanya tertera dalam situs sergur.pusbangprodik.org/

Ternyata ada perkembangan baru, kami baru cek lagi di situs tersebut pada hari Senin tanggal 9 Januari 2012, bahwa kuota Sertifikasi untuk Kab. Sumedang bertambah menjadi 1.780 orang, beberapa peserta yang didelete dan muncul nama-nama baru.

Terakhir kami cek lagi pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012, ternyata kuota tetap tetapi daftar nama-nama bakal calon peserta ada sedikit pergeseran. Mulai dari nomor 1 s.d. 1.596 data tidak berubah, dari nomor 1.597 s.d 1.780 nama-namanya ada yang hilang dan muncul nama baru.

Kami bertanya kepada Bpk. Timbul via SMS mengenai kuota tambahan dan urutan bakal calon sertifikasi tersebut. Menurut konfirmasi dari Beliau, bahwa urutan tersebut secara otomatis, sedangkn kuota tambahan atas “inisiatif dan negosiasi” Disdik Kabupaten Sumedang.

Klik di sini untuk mendownload hasil editing atau Klik di sini untuk menuju ke sumbernya. (mungkin besok atau lusa data berubah lagi).

Dipublikasi di Pendidikan | 2 Komentar

NAHA BET JADI BAHAN KAHEUREUYAN ?


NAHA BET JADI BAHAN KAHEUREUYAN?

Posted on September 19, 2011 by binadakwah

S.Pd. ( Sarjana Paméré dosén) ?

“Ah nyaho saya ogé, manéhna téh Sarjana Paméré dosén. Apal kuliahna ogé, ukur saminggu tilu kali. Maenya kuliah saminggu tilu kali dina opat taun geus jadi sarjana. Tempo wé sirahna, geus renung ku huis. Atawa nganjang ka imahna geura. Taya buku anu kandel-kandel salian ti bangkarak photo-copyan. Matak saya mah ka manéhna téh biasa wé. Asa taya anu perelu diajénan. Ongkoh asup digawéna ogé sahandapaeun saya. Ngan éta pedah boga duit atawa mereketkeun meureun. Matak bisa neruskeun sakola, sanajan geus kolot. Atuh ayeuna boga jabatan, wajar wé ngahargaan ijasahna. Da ari élmuna mah nyakitu téa. Lamun enya ogé sarjana, moal daék migawé pagawéan anu teu pira anu kuduna dipigawé ku pelaksana”. Nu kitu téh disebutna caritaan jalma anu teu ngajénan diri sorangan. Sok sanajan anu dicaritakeunna téh babaturanna anu gelarna S.Sos. alias Sarjana Sosial.

Anu jadi bahan heureuy dina caritaan tadi nyaéta Sarjana Paméré dosén. Sarjana Paméré dosén téh dilarapkeun ka jalma anu kuliahna geus umuran, utamana para guru Sakola Dasar anu nyangking gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) téa. Ari guru SD kiwari diperedih ijasahna téh eutikna S-1 (Sarjana). Da, upama meunang usul mah, guru SD cukup ku D-2, guru SMP D-3, guru TK D-1. Pikeun mertahankeun statusna sarta ngaronjatkeun ajén, nya nareruskeun sakola. Ari sakolana, nya saperti anu dicaritakeun tadi, ukur saminggu tilu kali. Néken tanda hadir. Panggih jeung dosén. Mayar SPP. Asupna babari. Teu perelu UMPTN/S atawa SPMB sagala. Jajauheun ka saperti anu katarima di ITB baheula. Baheula mah calon mahasiswa ITB téh dilelep-lelep heula ku seniorna di walungan Cikapayang méméh prung kuliah téh. Ari ieu mah cukup didaftar, dikoléktifkeun ku Kapala Sakola. Atuh upama réa anu miluna, anu ngoléktifkeun sakapeung bisa teu kudu mayar. Bisa mawa calon S-2 limawelas urang wé, anu ngoléktifkeun mah bisa haratis nepika maké toga diwisuda. Palebah kuliahna, nyakitu téa. Réaréana mah ngobrol wé. Ari tugas-tugas mah dibéré tangtuna ogé. Rék malikir kumaha, da geus karolot atuh jaba capé tas ngajar barudak. Anu katempuhan mah biasana anu rada ngora kénéh. Manéhna jadi paneumbleuhan sarta pananggeuhan anu karolot. Kudu jadi Ketua Mahasiswa (KM) téa. Kudu miluan seminar téa. Kudu jadi anu kudu jadi anu jeung sajabana. Anu karunya mah, biasana upama ujian tinulis manéhna kudu bérés pangheulana. Naon sababna? Sabab hasilna diéstafétkeun ka ibu-ibu katut bapa-bapa guru pikeun ditiron. Malah kusabab dibéré kapercayaan ku dosén, KM mah bisa meunteun A, B atawa C ka para mahasiswa anu umurna rata-rata limapuluh taunan téh. Jadi pikeun KM mah upama diwisuda téh anu dicangkingna lain Sarjana Paméré dosén tapi bisa waé Sarjana Penuh derita. Matak upama nuliskeun wancahan Sarjana Pendidikan téh kudu maké titik dina pédéna. Naon pangna S.Pd tara dititikan? Sababna mah éta geuning Pd-na bisa jadi wancahan rupa-rupa. Bisa waé jadi Sarjana Punya duit jeung sajabana. Da upama enya téa mah Sarjana Pendidikan, tangtu nulisna ogé S.Pd., lain S.Pd, saperti anu kiwari remen kabaca. Tapi apan henteu kitu kabéh anu kuliah geus umuran téh. Nya diantarana KM téa. Manéhna mah éstu bener-bener seja tholab ilmi. Bongan aya paréntah “uthlubul ilmi minal mahdi ila lahdi”. Atuh aya anu nyebut Sarjana Paméré dosén, pék téh teuing teu jadi pasualan. Rék disebut gelarna atawa henteu ogé pikeun manéhna mah moal ngambek. Balikanan jalma anu reueus ku gelar, teu disebut atawa teu ditulis gelarna téh apan manyun. Pokna ogé apan, “Awis gelar téh. Opat taun kuliahna ogé”. Matak pikeun anu ngaranna pondok mah jadi karungkup ku gelar ngaranna téh, saperti Prof. DR. Utar, S.Pd., M.Pd.

Ari gelar kasarjanaan kiwari geus teu matak reueus. Geus ampir teu sacral. Geus leungit wibawana. Sabab geus réa jadi bahan kaheureuyan, jadi bahan gogonjakan, jadi bahan guyonan. Geura urang tataan hiji-hiji. Baheula mah ngadéngé gelar S-1 Doktorandus (Drs.), Doktoranda (Dra.) atawa Insinyur (Ir.) téh kacida ajrihna. Dipikasérab. Komo upama ngadéngé gelar M.A. (Master of Art), M.Eng. (Master of Enginering) atawa M.Sc. (Master of Sciense) mah. Tapi apan kiwari mah gelar-gelar téh jadi kaheureuyan. Geura wé, Drs. jadi Di rumah saja, Dra. jadi Di rumah aja, M.A. jadi Minantu Ajengan, M.B.A. jadi Makin Budayut Aja, Sarjana Hukum (S.H.) jadi Susah Hirup. Sarjana Sastra (S.S.) jadi Saur Saha. Sarjana Agama (S.Ag.) jadi Sarjana Alam ghoib. Sarjana Tékstil (S.Téks.) waé baheula mah hayang disebut Insinyur apan. Sarjana Tékstil kiwari jadi Sarjana Sciense Terapan (S.ST.) anu dibalibirkeun jadi Sarjana Suka Thuhmah. Saméméhna komo Ahli Tékstil (A.T.), anu dibalibirkeun jadi Ahli Thuhmah. Pangna A.T. jadi Ahli Thumah, caritana aya awéwé Ahli Tékstil pagawé ésélon opat tapi resep ngomongkeun kagoréngan batur apal kana kagoréngan para koléhana. Nya teu salah-salah teuing upama dibéré gelar Ahli Thuhmah téh luyu wé jeung biwirna anu teu diwengku. Sarjana Seni (S.Sn.) jadi Sarjana Suka nanimah. Atuh Magister Managemen (M.M.) jadi Muka Mesum, Master Téknik (M.T.) jadi Moé Tonggong. Pon kitu deui M.Pd. (Master Pendidikan) jadi Mantan Penyanyi dangdut. M.Pd.I. (Master Pendidikan Islam) jadi Mantan Penyanyi dangdut Indonésia. Anu leuwih kahot mah Ma Écot, apan aya anu maparin gelar M.M.Pd. alias Mulak Malik Pindang. Matak ogé entong sok heureuy ka anu lian. Utamana ka guru-guru anu neruskeun sakola kajurung ku kakuduan anu mareunang gelar S.Pd. kakolotnakeun. Geuningan gelar anu séjénna ogé teu lésot tina bahan kaheureuyan. Naha bet jadi bahan kaheureuyan? Bongan gelar ayeuna bet di-Indonésia-keun. Ngan anu poko ulah ngajebéngan ka S.Pd., da teu kabéh goréng. Aya anu bener-bener seja tholab ilmi, aya ogé sakadar néangan ijasah jeung gelar anu kajurung ku kakuduan pikeun mertahankeun kedudukan téa. Karunya, réa anu beunang anjuk-hutang ka koperasi atawa ka Bank anu dipotongan gajihna nepika pangsiun. Ari amal mah gumantung kana niatna, lain? Da Allah SWT mah moal nilik jalma kana gelarna. Naha ieu téh S.Pd. atawa Drs.? Naha ieu téh Ir. atawa S.T.? Moal, moal kitu. Anu puguh mah kaimanan jeung kataqwaanna wé. Da teu saeutik geuning anu baroga gelar baheula saperti Drs. jeung sajabana tapi ahlakna ramijud, purah maling kakayaan nagara, ngaringkidan harta rahayat. Dalah anu gelarna Drs. ogé réa anu dicangkingna geus kolot anu cénah Ahli Administrasi tapi gawéna ukur bisa ngarugal-rigel kuitansi. Malah teu saeutik Doktorandus (Drs.) jeung Insinyur (Ir.) anu boga gelar muslim tapi akidahna koropos, wudluna jeung sholatna rautaneun, ahlakna bérésaneun. Cag!

Dipublikasi di Motivasi | Meninggalkan komentar

GERENTES HATÉ…


GERENTES HATÉ….

Dipublikasi di Pendidikan | 1 Komentar